Küresel Isınmaya Karşı Mantolama!

Avrupa’nın Mantolama Devi Baumit, Türkiye’de mantolamanın, iklim değişikliği ve enerji tasarrufu ile ilişkisi hakkında kamuoyunun algısını öğrenmek amacıyla yaptırdığı kapsamlı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Baumit Türkiye Genel Müdürü Atalay Özdayı ve Satış ve Pazarlama Direktörü Erdil Dinçer’in paylaştığı sonuçlara göre, toplumun yüzde 81’i iklim değişikliğinden haberdar ve hem bireysel hem de hane olarak çeşitli önlemler alıyor. İklim değişikliğini duyanların yüzde 68’i çok endişeli olduğunu belirtirken, toplumun yüzde 64’ü mantolama yaptırmanın iklim değişikliği için alınan bir önlem olduğunun farkında. Mantolama, hane içinde alınan önlemlerin de başında geliyor.

Dünya ile birlikte ülkemizde de şiddeti ve sayısı artan afetler, artan sıcaklıklar ve kuraklık, iklim değişikliğinin etkilerini bugünden yaşamaya başladığımızı gösteriyor. Doğanın dengesini bozan bu küresel tehdit sadece doğayı değil, ekonomiden sosyal hayata her şeyi etkiliyor ve dönüştürmeye zorluyor. Geliştirdiği inovatif ürünler ve hayata geçirdiği projelerle mantolamanın sürdürülebilir bir dünya için önemine dikkat çeken Baumit, ‘Türkiye İklim Krizi ve Mantolama Algı Araştırması’ ile mantolamanın, iklim değişikliği ve enerji tasarrufu ile ilişkisinin toplumda nasıl algılandığına odaklanıyor. XSights iş birliğinde, 7 coğrafi bölgede gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları Baumit Türkiye Genel Müdürü Atalay Özdayı ve Satış ve Pazarlama Direktörü Erdil Dinçer’in katılımıyla online olarak düzenlenen basın toplantısında açıklandı. 

İklim değişikliği konusunda ‘endişeliyiz’

Türkiye’nin yüzde 81’i iklim değişikliğinden haberdar olmakla birlikte iklim değişikliğini duyanların yüzde 68’i endişeli ya da çok endişeli olduğunu belirtiyor.

Toplumun yüzde 76’sı iklim değişikliğinin etkilerini halihazırda yaşamaya başladığımızı,  yüzde 71’i ise yaşanan afetlerin iklim değişikliği ile bağlantılı olduğunu düşünüyor. Bölge bazlı olarak iklim krizinin duyulma oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 95,9 ile Ege Bölgesi. Ege Bölgesi’ni sırayla İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Marmara Bölgesi takip ediyor.

İklim değişikliğine karşı alınabilecek en önemli önlemlerden biri mantolama 

Türkiye’de toplumun yüzde 64’ü için mantolama yaptırmak iklim değişikliği için alınan bir önlem. Daha az yakıt ile daha iyi ısındığını söyleyenlerin oranı yüzde 87.8, 

yazın daha az klima açarak daha iyi ve uzun süre serinlediklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 95.7 ile çoğunluğu oluşturuyor. ‘Enerji tasarrufu yaparım’ diyenler arasında ‘mantolama yaparım’ diyenler de Türkiye ortalamasının yüzde 26’sını oluşturuyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı bireysel olarak alınabilecek en önemli tedbirlerden olan mantolamayı toplumun yüzde 20’si daha önce hiç duymadığını belirtiyor. Mantolama hakkında en çok bilgiye sahip bölge ise yüzde 89,7 ile Marmara Bölgesi.

Yalıtımsız binalarda enerjinin yüzde 40’ı duvarlardan kaybediliyor

Küresel ısınma ve çevre felaketlerine karşı ısı yalıtımına yatırım yapmanın artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini söyleyen Baumit Türkiye Genel Müdürü Atalay Özdayı şunları söyledi: “Dünyanın şu an karşı karşıya olduğu en büyük sorun iklim değişikliği. Standartlara uygun, kaliteli malzemelerle yapılan ısı yalıtımı ile hem daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmek hem de yaşam alanlarında yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Avrupa’nın mantolama devi olarak anılan Baumit’in ana iş kolu ısı yalıtımıdır. Ancak ülkemizde ısı yalıtımı bilinci hâlâ olması gereken seviyeye gelmediği için yalıtım konusunu maalesef ciddiye almıyoruz. Oysa ki, küresel ısınmanın da engellenmesinde en önemli gündem maddelerinden biri ısı yalıtımı. Çevreye verilen zararı engellemek için yalıtım kalınlıklarının ve ısı yalıtımında sistem kullanımının artırılması gerekiyor. Bu konuda sektörümüzün çatı derneği olan ve benim de yönetim kurulunda yer aldığım İZODER’in “Tek yol U dönüşü” kampanyasını da çok değerli buluyoruz. Bu kampanya kapsamında çatı, cephe, pencere ve döşemelerde U değerlerinin iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyoruz. Ümit ediyorum ki, yakın gelecekte ülkemizde bu konuda güzel gelişmeler olacaktır. Enerjide dışa bağımlı ve ağırlıklı olarak fosil yakıt tüketen bir ülke olarak yalıtımlı bina sayısını artırmak ve mevcut binaları yenilemek hem daha yaşanır bir dünyaya hem ülke ekonomisine hem de tüketicilerin kendi ekonomilerine büyük katkı sağlayacak.”

Binalar enerji tüketimi ve CO2 salımında yüzde 33 paya sahip

Türkiye’de en çok enerji tüketiminin %33 ile binalarda gerçekleştiğini belirten Baumit Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erdil Dinçer, “Harekete geçmemiz için çok az zaman kaldı. Avrupa Birliği’nin ‘Fit For 55’ adlı yeni yol haritasında 15 yıl içinde doğru yalıtıma sahip olmayan milyonlarca binanın ya yıkılıp yeniden yapılması ya da tadilattan geçmesi gibi birçok kritik planlama var. Araştırmalar tüm Türkiye’de tüketilen toplam enerjinin yüzde 33’ünün binalar kaynaklı olduğunu gösteriyor. Enerji tüketiminin yüzde 33’ünden sorumlu olan binalar, karbondioksit salımında da ilk sırada yer alıyor. Binalar, enerji tasarruflu, yeşil binalar haline geldiğinde enerji tüketimini yüzde 50’lere kadar azaltıyor. Türkiye’nin ısı yalıtımı konusunda en fazla ürün, sistem ve hizmete sahip şirketi Baumit olarak ısı yalıtımının önemi konusunda toplumda daha fazla farkındalık yaratmak öncelikli hedefimiz. İklim Krizi ve Mantolama Algı Araştırmasını da bu hedef doğrultusunda gerçekleştirdik. Avrupa’nın mantolama devi olarak, sağlıklı yaşam alanları yaratma vizyonumuzla inovatif ürünler geliştirirken, Geleceğimizi Mantoluyoruz (www.gelecegimizimantoluyoruz.com) kurumsal sosyal sorumluluk projemiz ile çocuklarımızı da enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı konusunda bilinçlendirme seferberliği başlattık. Bu proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında faaliyetler yürütüyoruz” dedi.

E-Bülten Kayıt