ATEX Sertifikalı Ex-Proof Filtreler ile Endüstrilerdeki Havadan Kaynaklı Patlama Riskine Son!

Temiz hava ve filtrasyon sistemleri alanında endüstrilerin ihtiyacına uygun çözümler sunan Mikropor’un Bölge Satış Müdürü Tolga Atçı, ilaç sanayi, petrokimya ve savunma sanayi gibi yanıcı madde ihtiva eden sektörlerde patlama ve kıvılcım riskini ortadan kaldıran ATEX Sertifikalı Ex-Proof Filtrelerin önemini, filtrelerin sahip olması gereken sertifikaları ve standartları kaleme aldığı makalesini, HVAC 360 okurlarıyla paylaştı.

ATEX Nedir ?

ATEX, patlayıcı ortamın Fransızca tabiri olan “ATMOSPHERE EXPLOSIBLE” kelimesinin kısaltmasıdır. ATEX Patlayıcı Atmosfer, yanıcı maddelerin, gaz, buhar, sis ve tozların, atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımdır.

ATEX kuralları, 1 Mart 1996 tarihinde gönüllü bir standart olarak uygulanmaya başlandı; ancak 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere sunulan bütün ürünler için ATEX onaylı olma ve sembolünü taşıma mecburiyeti getirildi. 1996 yılına kadar Avrupa ülkeleri birbirinden farklı yasa, standart ve yönetmeliklere sahipken, 1 Temmuz 2003’den itibaren tüm Avrupa ülkeleri tek bir yasa ve standarda kavuştu.

Türkiye ATEX Mevzuatı


Sanayi Bakanlığı tarafından hazırlanan “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler” yönetmeliği (Atex 100a-94/9/EC)” 27.10.2002 tarihinde yürürlüğe girdi ve 30.12.2006 tarihinde tamamen yenilendi. Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması” hakkında ki yönetmelik ise (Atex 137-99/92/EC)” 30.04.2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

Atmosferik Filtrasyonda Sertifika ve Standartlar 

EUROVENT

İklimlendirme ve soğutma ürünleri için kullanılan Eurovent Sertifikasyonu, ürünlerin Avrupa ve uluslararası standartlara uygun olduğunu belgeler. Bu ürünler için ortak kriterler, ürünlerin sınıflandırılması ile oluşturulur ve böylece filtrelerin performansları garanti edilmiş olur. Sertifikalı ürünlerin detaylı olarak tanımlanması sayesinde, kapsamlı karşılaştırma ve performans yeterliliği gibi testlerin yeniden uygulanması gereksiz hale gelir. Tüm dünyada tanınan Eurovent Sertifikasyonu sayesinde sadece süreç sadeleştirilmiş olmaz, aynı zamanda verilerin doğruluğuna olan güven de artırılmış olur.

ISO 16890

ISO 16890 standardı, 2018 yılında yürürlüğe giren global bir test standardıdır. Hava filtrelerinin sınıflandırılmasında kullanılan ISO 16890 standardı, günümüzde EN779:2012 standardının yerini almıştır.

Hava filtresinin yalnızca 0,4μm düzeyindeki partikül tutma kapasitesini ölçen EN 779:2012, filtrenin havada bulunan diğer partiküllere karşı performansını ölçemediği için hava filtresinin daha geniş bir spektrumdaki (0,3μm-10μm) partikülleri tutma kapasitesini test edebilen “ISO 16890” yürürlüğe girmiştir. ISO 16890 standardı, filtreleri dört gruba ayırır. Her grup için ön koşul filtrenin ilgili partikül boyutunun en az %50’sini tutabilmesidir.

Mikropor, Türkiye’de VDI sertifikasına sahip tek firma

Mikropor’un atmosferik filtrasyon ile ilgili birçok ürünü Eurovent sertifikalı ve ISO 16890 standardına göre üretiliyor. Mikropor, Eurovent sertifikasına sahip en fazla ürünü olan dünyadaki ilk üç firmadan biridir. Ayrıca Mikropor, Türkiye’de VDI sertifikasına sahip tek firmadır.

Atmosferik Filtrasyonda ATEX Sertifikası

Filtrelerin temel amacı havanın içinde bulunan partikülleri yakalamaktır. Filtrasyon esnasında ortam koşulları güvenli olmalıdır. Filtreler çalışma esnasında ortamda ve çevresinde bulunan elektrostatik yükü emer. Ayrıca atmosferde patlayıcı gaz veya aerosol kaynağı da olabilir. Bu durumlarda filtrelerin görevi sadece filtrelemeyi sağlamak değil, aynı zamanda patlama ve kıvılcım riskini ortadan kaldırmaktır. Bu tür riskler ortadan kaldırılmaz ise patlama veya kıvılcımlar meydana gelebilir. Bu patlama ve kıvılcımlar, çok büyük boyutlu yangınlara, üretimin durmasına, ekipmanın hasar görmesine ve hatta insanların ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir. Bu nedenle, bu tür ortamlarda kullanılan filtrelerin Ex-Proof olması gerekmektedir. Patlama risklerinden kaçınmak için Avrupa Komisyonu tarafından “ATEX Ekipman Direktifi” yayımlanmıştır (2014/34 / EU).

Hava filtrelerinin lider üreticisi Mikropor, geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet vermektedir. Bu kapsamda çeşitli filtrasyon aşamalarına yönelik ATEX Sertifikalı Ex-Proof Filtrelerin üretimini yapmaktadır. Mikropor ‘un ATEX Sertifikalı ürün grupları aşağıdaki gibidir ;

  • MSKP (G2-G3-G4 Kaba Sınıf Sac Kasa Panel Filtreler)
  • MPG (M5-M6 Orta Sınıf ve F7-F8-F9 Hassas Cam Elyaf Torba Filtreler)
  • MV (M5-M6 Orta Sınıf ve F7-F8-F9 Hassas V tipi Filtreler)
  • HFN (E10-E11-E12-H13-H14-U15-U16-U17 Sınıfı Hepa Filtreler)
  • MVH (E10-E11-E12-H13-H14-U15-U16-U17 Sınıfı Yüksek Kapasiteli Hepa Filtreler)
  • MAS (M5-M6 Orta Sınıf ve F7-F8-F9 Hassas Tip Alüminyum Separatörlü Filtreler)

Patlayıcı riski olan ortamlarda kullanılan filtrelerin mutlaka sınıflandırılması gerekmektedir.

Atex Sertifikası istenen sektörlerin bazıları;

-İlaç Sanayi

-Petrokimya Sanayii

-Otomotiv Endüstrisi

-Savunma Sanayi

-Yiyecek ve İçecek Sektörü

İşletmenizdeki riskleri bertaraf etmek ve doğru ATEX filtre sınıfını öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Unutmayalım ki, sistemimizin güvenli çalışması; o sistemin her parçasının doğru seçilmiş olmasına bağlıdır.

E-Bülten Kayıt