MİKROPOR, Boyama Süreçlerinde Hava Filtrasyonunun Önemine Dikkat Çekti

Temiz hava ve filtrasyon sistemleri alanında endüstrilerin ihtiyacına özel filtrasyon çözümleri sunan Mikropor, MICAM (Mikropor Clean Air Management) olarak adlandırılan özel bir program ile çözüm ortağı olduğu işletmelerin, filtre performanslarını izliyor, kontrol ediyor, raporluyor ve enerji optimizasyonu sağlayarak “uygun maliyetli temiz hava” sağlıyor.

Otomotiv endüstrisinde en önemli süreçler arasında yer alan boyama, bir araç üzerinde ilk dikkat çeken ve algıyı şekillendiren unsur olmakla birlikte boya kalitesindeki en ufak bir hata, yeniden işlem maliyetlerini ciddi oranda artırıyor ve üretim kayıplarına sebebiyet veriyor.  Just in time (JIT) stratejisiyle çalışan bu işletmelerde, zincirin herhangi bir halkasında oluşabilecek en ufak bir aksaklık yönetilmesi güç sorunları da beraberinde getiriyor. Bu nedenlerden dolayı dış ortamdan emilen hava ile proses içerisine taşınabilecek partiküllerin, boya kabinleri ve fırınların içerisindeki yaş boyalı yüzeylerde hatalara sebebiyet vererek kaliteyi olumsuz yönde etkilemesini önlemek gerekiyor. Boya süreçlerinde ise kalite ve uzun ömürlülük ancak iyi bir filtrasyon ile sağlanabiliyor.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-10.png

Yukarıdaki görsel, 10 mikron boyutunda ve göz ile görünmeyen bir partikülün, boya üzerinde yarattığı hasarın büyüklüğünü, boya işlemi tamamlandıktan sonra net bir şekilde gösteriyor.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-11.png
Ülkü Nur ÇOL
Mikropor Bölge Satış Müdürü 

Mikropor Bölge Satış Müdürü  Ülkü Nur ÇOL, iyi bir filtrasyon için öncelikle mevcut sorun ve potansiyel sorun kaynaklarının analiz edilmesi ve doğru tespit edilmiş sorunlar için doğru çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirtti. ÇOL sözlerine şöyle devam etti : “Farklı ortamlardaki boyama sistemlerinde farklı filtre kademelerine ihtiyaç duyulur. Şehirlerde ve endüstri bölgelerinde yoğun ve ince partiküller için çözüm geliştirilirken, kırsal alanlarda yoğun ve kaba partiküller hedef alınıyor. Boya kabinlerindeki hava hızı, kabinin balansı, fırınlardaki çevrim oranı, kabin ve fırınlardaki sıcaklık, nem oranı, filtre konstrüksiyonunun yapısı ve sızdırmazlığı da bu denklemin birer parçası oluyor.

Mikropor Temiz Hava Yönetim Sistemi (MICAM)

Mikropor olarak günümüz modern boyama süreçlerine uygun olarak otomobil üreticilerine HVAC ve yüksek ısı uygulamaları için en iyi filtrasyon çözümlerini sunuyoruz. Sürdürülebilir kaliteye verdiğimiz önem ve sahip olduğumuz teknoloji ile çözüm ortağı olduğumuz tesislerin ihtiyaç ve beklentilerinin de ötesine geçerek onları MICAM (Mikropor Clean Air Managemet)  olarak adlandırdığımız özel bir program ile buluşturuyoruz.

Bu program ile alanında deneyimli teknik ekibimizle önce mevcut filtrasyon sisteminin analizini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda önce uygun  filtrasyonu belirliyoruz. Daha sonra filtre performansı ve enerji optimizasyonu için gerekli revizyonları tespit ediyoruz, hayata geçiriyoruz. Bu işlemlerden sonra da periyodik kontrol, test, izleme, raporlama adımları ile çözüm ortaklarımıza bütünleşik bir hizmet sunuyoruz” dedi.

Mikropor sunmuş olduğu hizmetler ile artan partikül yüküne uygun, üst verimlilikte ve yüksek toz tutma kapasitesinde filtreler tercih ederek gerekirse tüm sistemi yeniliyor, buna bağlı olarak uzun dönemde filtre kullanımından doğan maliyetlerden tasarruf sağlamayı hedefliyor. Yine program dahilinde sahada kendi teknik personelini bulundurarak, belirli periyotlarla  filtre kademelerini kontrol ediyor, sızdırmazlık testi yapıyor, partikül, sıcaklık, nem ve kabin içi hava hızı ölçümlerini gerçekleştirerek kabin dengesinin sağlanması yönünde destek oluyor.

Uygun maliyetli temiz hava

Mikropor, gerekli durumlarda lokal olarak parça üzerinde partikül ve boya deformasyon analizi, SEM elektron mikroskobu kullanarak boya kusurunun ana nedenlerinin tespit edilmesi, kabin ve fırınların termografik analizlerinin yapılması, enerji maliyetlerinin hesaplanması ve tüm bu ölçüm sonuçlarında zayıf noktaların iyileştirilmesi konularında tüm rolü üstleniyor.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-13.png

Ayrıca bu programı inşa ederken otomotiv endüstrisi için en hassas süreçlerden biri olan stok yönetimine de değinmeyi unutmuyor. Stok kontrolü, filtre sipariş ve değişimlerinin gerçekleştirilmesi, filtre yuvalarının temizliği ve sistemin tekrar devreye alınması da sunmuş olduğu hizmetler arasında yer alıyor.

Özetle Mikropor, sizin yerinize izliyor, kontrol ediyor, doğruluyor, raporluyor, stok tutuyor ve aksiyon alıyor. Mikropor’un alanında uzman ekibi kokpitteyken, çözüm ortağı olduğu firmalar güvenle iş gücü ve maliyet tasarrufu sağlıyor, uygun maliyetli temiz havanın keyfini sürüyor.

E-Bülten Kayıt