ESSİAD’ın 30. Kuruluş Yıl Dönümü, Üyeleri ve Sektör Paydaşları ile Birlikte Kutlandı

Endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sektörünün ülkemizde ilk kurulan derneği olan ESSİAD 6 Şubat 2020 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Özel Günler Salonu’nda düzenlediği kokteyl ile 30. Kuruluş Yıl Dönümü’nü kutladı.

ESSİAD üyeleri, sektör derneklerinin temsilcileri ve sektör paydaşlarının katılımları ile gerçekleştirilen kokteylin açılış konuşması 2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN tarafından yapıldı. Bu sene 30’uncu yılını geride bırakan ESSİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Güray Korun, ESSİAD’ın seçkin üye portföyü, paydaşlarıyla olan güçlü ilişkileri, saygın imajı ve kurumsal hafızası ile sektörün önde gelen derneklerinden olmaya devam edeceğini söyledi.

Güçlü yapısıyla Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma (EHİS) sektöründeki firmaları bünyesinde barındıran Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD)’ın, 17 Ocak 1990 yılında kurucu üyelerinin güç birliği ile yola çıktığını belirten Korun “30 yıllık zaman diliminde, kazanımlarımız ile birlikte almamız gereken doğru kararlar ve sonrasında yapılması gereken doğru çalışmalar ile birlikte birçok tecrübe yaşadık ve böylesi anlarda çareyi kurum kültürümüzün içerisinde, Yüksek İstişare Kurulumuz başta olmak üzere geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve sektör büyüklerimizde bulduk. Bu ortak akıl ve birliktelik sayesinde geldiğimiz nokta bize başarılarla dolu bir geçmişe sahip olmanın gururunu yaşatmaktadır.” dedi.

Bölgesel bir dernek olarak başlayan çalışmaların, gerçekleştirilen projelerle birlikte, kısa süre içinde ulusal ve uluslararası boyuta ulaştığını belirten Korun, “Değerli bilgi ve donanımı ile her zaman yolumuzu aydınlatan Onursal Başkanımız Erol ERTAŞ hocamızın bu dernekte çok büyük emeği var. Bu vesile ile kendisini de bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.” dedi.

Dernek kurucusu olan üyelerin adına kurucu üye Mustafa Kemal YAPAN, geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanları adına ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, TMMOB Makina Mühendisleri İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel YAŞARTEKİN, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İklimlendirme Meclisi’ni temsilen İklimlendirme Meclisi Başkan Yardımcısı Metin DURUK, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, sektör derneklerimizi temsilen ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET, ESSİAD’a son giriş yapan üyeler adına Egetek Makina Çözüm Mühendisi Burak SATOĞLU, ESSİAD Onursal Başkanı Merhum Dr. Erol ERTAŞ’ın oğlu, Pnöso Pnömatik ve Soğutma San. Ltd. Şti. Firma Sahibi Güneş ERTAŞ, ESSİAD’ın 1998-2000 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Halit ŞAHİN, 2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin VATANSEVER söz alarak dernek ile ilgili duygu ve  düşüncelerini katılımcılar ile paylaştı.

ESSİAD kurucu üyeleri Haluk DÖNMEZ, Mustafa Kemal YAPAN, Arif ACAR, Abdullah KÜLAHÇIOĞLU ve Hakkı Oral YÜCEL ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki KAPI’nın da katılım sağladığı kokteyle konuşmalar sonrasında ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN’un daveti üzerine ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan SEMERCİ kısa bir konuşma yaparak dernekteki çalışmaları ile ilgili anektodlarını paylaştı. Kokteyle katılan Kurucu üyelerin, Yüksek İstişare Kurulu Üyelerinin, geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarının, sektör derneklerimizin temsilcilerinin ve paydaşların katılımları ile 30. Yıl pastası kesildi. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen kokteyl keyifle sona erdi.

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) Hakkında:

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), soğutma sanayi sektörünün önde gelen iş adamları tarafından 1990 yılında kurulmuştur. Derneğin ana hedefleri, sektörde faaliyet gösteren kişilerin ve kuruluşların haklarını korumak, mesleki gelişimlerini arttırmak, pazar iyileştirme planlarını desteklemek ve tüketiciye gelişmiş kaliteli ürünlerin ulaştırılmasını sağlamaktır.

ESSİAD’ın Yürüttüğü Başlıca Projeler

  1. Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği (UR-GE) kapsamında onaylanmıştır. ESSİAD iş birliği kuruluşu olarak ilk önce küme üyelerinin ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile saha analizi gerçekleştirmiştir. Saha analizinin sonuçlarına bağlı olarak düzenlenmekte olan eğitimler, danışmanlıklar, yurtdışı iş gezileri, ziyaretler, ön heyet organizasyonları ile küme üyelerinin ihracat ve rekabetçiliklerinin arttırılması hedeflenmektedir. Tebliğ sayesinde, aynı sektörde faaliyet göstermekte olan firmalar birlikte hareket ederek, ortak sorunlarına ortak çözümler üretmekte ve uluslararası platformda bölgesel güç oluşturmaktadır.

ESSİAD, sektördeki ilk işletme kümelenmesi olma özelliği ve Türkiye EHİS Sektörü’nün önemli çoğunluğunun yer aldığı bir bölgede bulunması sayesinde, üyelerinin ticari ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla uluslararası alanda yenilikçilik ve kalite unsurlarını öne çıkartarak rekabet üstünlükleri tesis etmelerini sağlamaktadır. UR-GE Projesi kapsamında gerçekleştirilen teknik ve ticari eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile firmaların teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, yepyeni pazarlara nüfuz etmelerinin sağlanması ve ortak altyapının yönetilmesi amaçlanmaktadır.

  • EHİS LAB Akredite Test ve Analiz Merkezi

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), EHİS (Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma) Sektörünü, İzmir’in Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kümelenme Potansiyeli en gelişmiş sektör olarak belirlemiştir. Buna paralel olarak yapılan saha analizi ve çalıştaylar ile EHİS sektörünün yol haritası ortaya çıkarılmış ve sektörün ulusal Akredite Test ve Analiz Laboratuvarına ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda ESSİAD tarafından çalışmaları sürdürülen EHİS LAB Projesi kapsamında kurulacak olan test ve analiz merkezinde cihaz kapasite, performans, elektriksel güvenlik ve akustik testlerinin yanı sıra yerinde test ve ölçüm hizmetleri, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de verilecektir. Tüm iklimlendirme sektörü paydaşları tarafından desteklenen EHİS LAB iklimlendirme sektöründe kapasite, performans, gürültü ve elektriksel güvenlik testlerini tek çatı altında gerçekleştiren Türkiye’deki ve dünyadaki sayılı akredite laboratuvarlardan birisi olacaktır.

  • ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM)

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) ile sektörde farkındalık yaratmak üzere teknik ve kişisel eğitimler ile seminerler düzenlenmektedir.

  • ESSİAD Okuldan İşe Projesi

ESSİAD Okuldan İşe Projesi ile mesleki eğitim almış öğrencilerin sektör hakkında bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Küme üyeleri tarafından öğrencilere sektör hakkında bilgiler aktarılmakta, kariyer hedefleri tanımlanmakta ve ilgili kalifiye personel tarafından özgeçmiş hazırlama bilgileri verilmektedir. Fabrika ve teknik geziler bu projenin bir parçasıdır. Hali hazırda olan Okuldan İşe Projesi 2012 yılından itibaren yürütülmekte olup 2017 yılında T.C. İçişleri Bakanlığı İzmir Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne proje olarak sunulmuş, 1 yıllık süre ile finanse edilmiştir.

Ayrıca ESSİAD, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Geleceğe Değer Katmak başlıklı Avrupa Birliği projesinde, Associazione Tecnici Del Freddo (ATF / İtalyan Soğutma Derneği) ve LAMORO Kalkınma Ajansı ile birlikte proje ortakları arasında yer almıştır. Proje kapsamında, İtalya Piedmont bölgesi ve EHİS kümesini temsil eden; ATF ve ESSİAD ile birlikte ilgili bölgelerin Kalkınma Ajansları; LAMORO ve İZKA işbirliği sayesinde, Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma sektörünün her iki bölge için değer zinciri analizi gerçekleştirilmiş, tüm sektörel sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kamu yetkilerinin katılımı ile 21-22 Nisan 2017 tarihleri arasında “Avrupa Soğutma Sektörünün Güçlendirilmesi:Geleceğin Birlikte Tasarlanması” konferansı düzenlenmiştir.

Bugün bünyesinde kayıtlı üyeleri ile sektörünün en güçlü kuruluşlarından olan Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), hedeflerine ulaşmanın ve ulaştıkça kendine yeni hedefler belirlemenin haklı gururunu yaşamaktadır.

E-Bülten Kayıt