ETNA, Yeni Nesil Teknolojiye Sahip Ürünleri ile Sürdürülebilir Gelecek İçin Üretiyor

Pompa sektörünün lider markası ETNA’nın Pazarlama İletişimi Sorumlusu ve Çevre Mühendisi Derya İpek DEMİR, “Enerji Tasarrufu Haftası” kapsamında açıklamalarda bulundu.

Enerjiye olan talebin tüm dünyada artması nedeniyle enerji kaynaklarının da hızla tükendiğine dikkat çeken DEMİR, sözlerine şöyle devam etti: “Enerji maliyetlerinin ülke ekonomisi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için çözüm, enerjinin verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim ve kullanımının yaygınlaştırılması ve bilinçsiz tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmekten geçiyor. Sera gazı emisyonlarında insan faaliyetleri sonucunda gözlenen artışa bağlı olarak oluşan küresel iklim değişikliği ile birlikte enerji tasarrufu ve enerji verimliliği kavramları son birkaç yıldır daha çok gündemimizi meşgul ediyor.

Pompaların dünya elektrik tüketimindeki payının yüzde 20 olduğu yapılan araştırmalarda tespit edildi. Bu büyük tüketimi engellemek amacıyla dünya çapında enerji tasarruflu pompa sistemleri kullanılırsa küresel elektrik tüketiminin yüzde 8 azaltılabileceği ve bu veriler ışığında verimli pompa sistemlerine yapılacak yatırımın önemi açıkça görülüyor. Bununla birlikte ülkemizde enerji ithalatının cari açığı en çok artıran faktörler arasında olduğu göz önünde bulundurulduğunda ise biz ETNA olarak, müşterilerimizi doğru pompa seçimi, kullanımı ve frekans kontrollü sistemleri tercih etmeleri durumunda işletme aşamasında sağlayacakları enerji ve ekonomik tasarruf hakkında bilinçlendiriyor ve yeni nesil, yüksek enerji verimliliğine sahip ürünlerimizin kullanımını teşvik ediyoruz.

Enerji tasarrufuna dair farkındalığı arttırmak amacıyla dünyada ve ülkemizde Ocak ayının ikinci haftası olarak kabul edilen Enerji Tasarrufu Haftasında da herkesi bu konuda bilinçli olmaya davet ediyoruz.” dedi.

E-Bülten Kayıt