Hastanelerdeki Klima Sistemlerinde Alınacak Önlemler, Sağlık Çalışanlarının Hayatını Kurtarır !

Mecon Yapı Genel Müdürü Dr. Müh. Mustafa BİLGE, Kovid 19 salgını nedeniyle hastanelerdeki klima sistemlerinde alınacak önlemlerin sağlık çalışanları için hayati önem taşıdığını belirtti. Bilge, kullanımda olan hastaneler ve şehir hastanelerinde alınacak önlemleri, HVAC 360 Haber Portalı okurlarıyla paylaştı.


Mecon Yapı Genel Müdürü Dr. Müh. Mustafa BİLGE, Kovid 19 salgını nedeniyle hastanelerdeki klima sistemlerinde alınacak önlemlerin sağlık çalışanları için hayati önem taşıdığını belirtti. Bilge konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada : “Hastanelerde enfeksiyon taşıma riski olan hastalar için özel olarak tasarlanmış negatif basınçlı izole odalar kullanılır. Bu odalarda enfekte olmuş yani virüs veya mikrop taşıyan hastaların bakımları yapılır. Bu odalar klima havalandırma sistemleri yardımıyla negatif basınçta tutulur. Standart yoğun bakım odaları direnci çok düşük ancak enfekte olmamış hastaların kullanımı için pozitif basınçlı olarak tasarlanır. Enfekte olmuş hastaların kullanacağı izole odalarını ve izole yoğun bakım odaları negatif basınçta tutularak öncelikle sağlık çalışanlarının hayatı güvence altına alınabilir, sonrasında kontamine olmuş uçucuların hastanelerin diğer genel hacimlerine transfer olmasının önüne geçilebilir. Ayrıca odaları negatif basınçta tutmak için doğrudan dışarı atmamız gereken kirli havayı çok yüksek verimli filtrelerden geçirerek (HEPA Filtreler) havanın dışarı atıldığı bölgelere yakın çevredeki insanları da koruma altına almamız mümkündür. Yeni yapılan şehir hastanelerimizde de oda sayısının ancak % 2 kadarı izolasyon odası olarak % 15-20 arası ise POZİTİF yoğun bakım odası olarak tasarlanmaktadır. Kovid 19 gibi yaygın bir virüs tehdidi ile karşılaşıldığında hastanelerdeki negatif basınçlı izole odaların çok yetersiz kalacağı aşikârdır. Ayrıca pozitif basınçlı yoğun bakım odalarında enfekte olmuş hastaların bakımının yapılması çok sakıncalıdır.

Ülkemizde pozitif basınçlı yoğun bakım oda sayısının 40.000 civarımda olduğunu tahmin etmekteyiz. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre yoğun bakım odalarının yüzde 63 ‘ü Kovid 19 nedeniyle enfekte olan hastalar ve diğer şikâyeti olan hastalar tarafından kullanılmaktadır. Bu hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında 10-15 gün içinde mevcut yoğun bakım odaları çok büyük bir olasılıkla dolacaktır.
Toplumu yaygın olarak tehdit eden bu tip virüslere karşı mücadele edebilmek için sağlık merkezlerinde acil olarak aşağıda açıklandığı şekilde önlem almamız gerekmektedir.” dedi.

KULLANIMDA OLAN HASTANELER VE ŞEHİR HASTANELERİNDE ALINACAK ACİL ÖNLEMLER

1- Mevcut hastanelerimizde pozitif basınçlı olarak tesis edilmiş olan yoğun bakım ünitelerinin bir kısmı çok acil olarak klima sistemlerinde alınacak önlemler ile negatif basınçta çalışır hale getirilerek Korona virüs nedeniyle enfekte olmuş hastalara hizmet verilecek hale getirilebilir.
2- Hastanelerde negatif basınçlı oda sayısı ve izole odaların sayısı çok kısıtlı olduğu için yoğun bakım odası dışındaki standart hasta odalarının da çok acil olarak negatif basınçlı odalar haline dönüştürülmesi gerekmektedir.
3- Mevcut küçük ölçekli hastanelerin bazıları, (örneğin 100-200 yataklı olanlar gibi) hastanenin tümü bir karantina hastanesi olacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Bu tip hastanelerin standart odaları, klima sistemlerinde alınacak önlemlerle en kısa zamanda negatif basınçlı yoğun bakım odalarına dönüştürmek mümkündür.

KULLANIM DIŞI OLAN HASTANELERDE ALINACAK ÖNLEMLER

4- Özellikle Şehir Hastaneleri nedeniyle boşa çıkan hastanelerin bazıları bu yöntem ile çok hızlı şekilde karantina hastanelerine dönüştürülmelidir. Buradaki hasta odaları standartlara uygun negatif basınçlı yoğun bakım odaları veya izole odalar olarak yeniden revize edilmelidir.

SONUÇ
Yukarıda açıklanan önlemler için özellikle şehir hastaneleri yapımında uzmanlaşan firmalar devlet otoritesi tarafından özendirilmelidir.E-Bülten Kayıt