Soğutma Sektöründe ki Beş Anahtar Kelimenin Yeni Tanımları Oluşturuldu

SOSİAD (Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği); Soğutma sektörünü karakterize eden beş temel kelimenin ortak tanımlarını oluşturmak için bir yıldan fazla bir süredir birlikte çalışmalar yapan Uluslararası Soğutma Enstitüsü (IIR) ve Amerikan Isıtma, Soğutma ve Klima Mühendisleri Derneği’nin (ASHRAE), birçok tartışmadan sonra, serinletme ( cooling ), soğutma ( refrigeration ), sıvıyı soğutma ( chilling ), donma ( freezing ) ve soğuk zincir ( cold chain ) kelimelerinin tanımları konusunda bir anlaşmaya vardığını açıkladı.


1. Serinletme (Cooling):
(1) Isının giderilmesi, genellikle daha düşük bir sıcaklığa ve/veya faz değişikliğine neden olur.
(2) Sıcaklığın düşürülmesi.


2. Soğutma (Refrigeration): (1) Bir alanı, cismi veya sistemi serinletme ve/veya sıcaklığını ortam sıcaklığının altında tutma (giderilen ısı daha yüksek bir sıcaklıkta kabul edilmez).
(2) Suni soğutma


3. (Sıvıyı) Soğutma (Chilling): Donmadan bir maddenin soğutulması.


4. Donma (Freezing): Bir sıvının veya bir maddenin sıvı halinin genellikle soğutma yolu ile katı faza geçmesi.


5. Soğuk Zincir (Cold Chain): Üretimden tüketime, belirli bir düşük sıcaklık aralığında bir ürünü korumak için uygulanan eylem ve ekipman dizisi.

IIR Bilim ve Teknoloji Konseyi bu yeni tanımları 8 Şubat’ta resmen onayladı.

E-Bülten Kayıt