Kapalı Alanlar için “Enfeksiyon Riski Hesaplama Aracı” Yayında !

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve TTMD Covid-19 Teknik Komitesi üyesi Doç. Dr. Zeki Yilmazoglu’nun hazırladığı “Kapalı Alanlar için Enfeksiyon Riski Hesaplama Aracı” yayınlandı.

Hesaplama aracı, Wells-Riley modeli ile kapalı bir alanda mahalde bulunan kişi sayısı, bulaştırıcı kaynak sayısı, dozu ve mahaldeki bulunma süresini dikkate alarak mahalin havalandırma durumuna göre enfeksiyon riskini hesaplayabiliyor. Hesaplama aracı ile elde edilen risk yüzdesi, kesin bir değer olmamakla birlikte birçok değişkene göre de değişiklik gösteriyor. Ancak, bu model kapalı alanlarda havalandırmanın önemini ortaya koyuyor.
Dosyaya erişim için: https://lnkd.in/dQqHdQQ

E-Bülten Kayıt