“Odağımız, Müşteri Memnuniyeti ve Enerji Verimliliği Yüksek Pompa Çözümleridir”

1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan ve lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede Makine Mühendisliği ısı – proses dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan, 1996 yılından buyana iklimlendirme sektöründeki çeşitli firmalarda üst düzey yönetici pozisyonunda görev almasını takiben 2012 yılından itibaren ETNA Pompa Pazarlama Müdürlüğü görevini yürüten ve müşteri odaklı pazarlama anlayışı ile ETNA markasının pazardaki başarısında önemli payı olan Halil KIZILHAN ile “ETNA’nın 2019 büyüme performansını, 2020 yılı hedeflerini, AR-GE ve inovasyon çalışmalarını, müşteri memnuniyeti kapsamında hayata geçirdikleri projeleri, pompa teknolojilerinde enerji verimliliğinin önemini ve Türkiye pompa sektörünü” konuştuk.

ETNA için 2019 yılı iç pazarda nasıl geçti?

Ezgi hanım, görüşmemizin başında; firmamız ve faaliyetleri, sektöre dair görüş ve önerilerimizi sunma fırsatı tanıdığınız için teşekkür ederiz. Bu vesileyle HVAC 360 Haber Portalı’nın sektör paydaşlarının iletişiminde önemli bir açığı kapatacağına inanıyoruz, faaliyetlerinizde başarılar diliyoruz.

Halil KIZILHAN
ETNA Pazarlama Müdürü

2019 yılını iç pazar açısından değerlendirdiğimizde; yılı ilk 6 aylık dönem ve ikinci 6 aylık dönem olarak ayırmakta fayda var. İlk altı aylık dönem yaşanılan kur şokundan sonra firmaların risklerini minimize etme ihtiyacı duyduğu, vadeli satışlardan kredi kartlı/nakit satışlara yöneldiği bir dönem oldu. Biz de benzer bir refleks geliştirme ihtiyacı duyduk. Ayrıca 2019’un ilk yarısında da devam eden kurlardaki oynama bahsetmiş olduğumuz kredi kartlı/nakit satışları zorunlu kılan bir faktördü. Yılın ikinci yarısında ise belirsizlik ve siyasi risklerin azalması ile tüketici güveninin göreceli olarak iyileşmeye başladığı ve bunun satışlarımıza yansıdığı bir dönem oldu.

Genel itibari ile yılı değerlendirdiğimizde proaktif fiyat uygulamaları, bayi risk yönetimi, yeni ürün ilavesi, dağıtım kanalının daha fazla tabana yayılmasıyla 2019 yılı için öngörmüş olduğumuz satış hedeflerine erişmiş bulunmaktayız.

2019 yılı ihracatınız beklentilerinizi karşıladı mı? 2020 yılı için hedefleriniz nelerdir?

Firmamızın izlemiş olduğu stratejilerin başında; ihracatın satışlarımızdaki payının artırılması geliyor. Toplam satışlar içerisinde ihracatın payı ne kadar fazla olursa, yaşadığımız kur şoku ve bunun olumsuz yansımalarının da o kadar minimize olacağına inanıyoruz. Bu stratejiden hareketle ihracatımızın, satışlarımızdaki payı hızla artmakta olup yıl sonu itibari ile %20 mertebelerinde olacaktır. 2019 yılı ihracat satışlarımızın artışı USD bazlı olarak %110 mertebelerindedir. İhracat satışlarının artması için 2019 yılı içerisinde Moskova-Rusya’da düzenlenen Aquatherm HVAC fuarına ve Securika Yangın güvenliği fuarına katılım gerçekleştirdik. Benzer şekilde İSİB (İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği )  tarafından Nijerya’da gerçekleştirilen ve ülkenin önde gelen proje & mühendislik ofislerinin katılım gösterdiği eğitim-seminer organizasyonuna katılım sağladık.

İhracat satışlarımızda öne çıkan pazarlar ise Avrupa’ da Yunanistan, Romanya, İspanya, Hırvatistan, Malta, Bosna Hersek, diğer bölgelerde ise Türki Cumhuriyetler, Gürcistan, Ukrayna, Irak, İran, Mısır, Cezayir, Nijerya, Etiyopya, Filistin, Bangladeş, Çin vb. oldu.

İhracatın artırılması noktasındaki bir diğer motivasyonumuz ise; ülkemizin dış ticarette açık veren ülke olmaktan çıkıp fazla veren bir ülke haline gelmesine olan inancımızdır. Bunu gerçekleştirebilmek için her üreticinin ana hedefi “dünyaya satış yapmak” olmalıdır. Bu doğrultuda gerek üretim kalitemizi ve sertifikasyonlarımızı gerekse de insan kaynağımızı dünya ile yarışacak şekilde güncel tutmak için büyük çaba gösteriyoruz. Tecrübelerimiz dış pazarın çok büyük olduğunu ve dış pazarlara odaklanıldığında satışların hızla arttığını gösteriyor. Bu kapsamda özellikle dış pazara odaklanma stratejimiz gereği yangın pompalarımıza UL&FM onayı alınması sürecinin sonuna geldik. 2020 yılının ilk çeyreğinde ilgili sertifikasyon süreçlerinin tamamlanacağını öngörüyoruz.

2020 yılı içerisinde İhracatın geliştirilmesine ve bu kapsamda yeni bağlantıların sağlanmasına yönelik olarak; İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenecek olan MCE 2020 Fuarı’na, Moskova/Rusya’da düzenlenecek Securika Fuarı’na ve Almanya’da düzenlenecek olan Intershutz 2020 Yangın Güvenliği Fuarı’na katılım sağlayacağız.

Ar-ge ve inovasyon çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Halil KIZILHAN
ETNA Pazarlama Müdürü

Firmalar da insanlar gibi dinamik bir yapıya sahiptir ve sürekli güncel kalmaları gerekir. Bu açıdan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri firmalar için hayati önem taşır. Biz de ETNA olarak hedeflerimize ulaşmak adına sürekli olarak ürün geliştirme/iyileştirme faaliyetleri yürütüyoruz.

Ürün gamımızı genişletmek amacıyla halihazırda devam eden AR-GE çalışmalarımızın bazılarını; EFP serisi drenaj pompası segmentinde 1,1 Kw güçte flatörlü parçalayıcı bıçaklı drenaj pompası, komple paslanmaz çelik dik milli çok kademeli santrifüj pompalar, bölünebilir gövdeli (Split case) pompa imalatı şeklinde özetleyebilirim. 2020 yılı sonlarına doğru ise uçtan emişli norm pompaların ve EILR serisi inline kuru rotorlu pompaların daha yüksek-debi ve basınçlara çıkarılmasına yönelik geliştirme faaliyetlerimiz olacak.

Geliştirdiğiniz ürün ve hizmetlerle müşterilerinize sunduğunuz avantajlar nelerdir?

Ürün geliştirmede temel yaklaşımımız; ürünlerimizi kullanan müşteri tabanımızı mümkün olduğunca genişletmek. Bu kapsamda son kullanıcıların talep ettiği ürün gamını artırmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra konutsal ve ticari bina uygulamalarına yönelik olarak sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerde ise enerji verimliliği ve müşteri memnuniyeti ön plana çıkıyor. Ürün geliştirmenin yanında önem verdiğimiz bir diğer husus ise satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyetinin artırılması yönünde. Bu kapsamda Türkiye genelindeki 104 yetkili servisimizi düzenli olarak guruplar halinde fabrikamızda ağırlayarak yeni ürünlerimiz ve müşteri memnuniyeti hakkında eğitimler veriyoruz. Ürünlerimizi kullanan tüketicilerimize taahhüdümüz ise yüksek kaliteli ürünleri, kabul edilebilir fiyatta sunmak ve sonrasında yanlarında olarak memnuniyeti en üst seviyeye taşımak.

Binalarda ve endüstriyel tesislerde kullanılan pompa teknolojilerinin enerji sarfiyatındaki payı nedir? ETNA nın enerji verimliliğine yönelik çalışmalarını öğrenebilir miyiz?

Sorunuza ülkemiz özelinde cevap verecek olursak Elektrik Mühendisleri Odası verilerine göre; Elektrik enerjisinin %25’i konutlarda, %6’sı ticari alanlarda, %5’i kamu kurumlarında, %4’ü sokak aydınlatmasında, %60’ı ise sanayi sektöründe kullanılıyor. Sanayide kullanılan elektriğin %70’i ise asenkron motorlarda kullanılıyor. Dolayısıyla toplam tüketimin %40-45’lik bölümü doğrudan bizim sektörümüzle alakalıdır.

Bildiğiniz üzere Avrupa Birliğinin ErP-Ecodesign direktifleri gereği hem asenkron motorlarda hem de santrifüj pompalarda enerji verimliğini daha üst seviyeye çeken kriterler bulunuyor. Bizler de üretimimizi bu düzenlemelerin gerektirdiği nitelikte yapıyoruz yani odağımız enerji verimli pompa teknolojileri üretmek.

Enerji verimliliğini artıracak diğer hususları ise; verimliliği yüksek motor kullanımı ve frekans kontrollü-değişken devirli sistemler tercih etmek şeklinde özetleyebiliriz. Bizlere ulaşan teklif taleplerinde; sistemin frekans kontrollü olarak tesis edilmesi durumunda yatırımcının, işletme aşamasında sağlayacağı enerji tasarrufu ve bedel hakkında müşterilerimizi bilinçlendiriyor ve enerji verimliliği yüksek olan yeni nesil ürünlerimizin kullanılmasını teşvik ediyoruz.

ETNA nın 2020 yılı hedefleri ve stratejileri nelerdir? 2020 yılında ürün gamınıza eklemeyi düşündüğünüz yeni ürünler olacak mı?

2020 yılına dair ekonomik göstergelerdeki iyileşmelerle orantılı olarak tüketici güveninin de artacağını ve bunun dolaylı olarak ürünlerimizin satışına yansıyacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda 2020 yılında TL bazlı olarak iç piyasa satışlarımızda %20 büyüme öngörüyoruz. Asıl odaklanacağımız alan ise az öncede ifade ettiğim gibi ihracatın artırılması yönünde olacaktır. Bu alanda önümüzün açık olduğunu görüyoruz.

Ürün gamımıza dair hedeflerimizi; bireysel kullanıcılarımıza yönelik drenaj pompası segmentinin geliştirilmesi, komple paslanmaz dik milli pompaların ve bölünebilir gövdeli-split case pompaların eklenmesi şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca yangın pompalarımızda UL&FM sertifikasyon süreçlerini  tamamlamak ihracattaki performansımızı yukarı çekecektir.

2020 yılında ki bir diğer hedefimiz ise ETNA ürün gamını daha tabana yaymak amacıyla ETNA’nın konutlara yönelik küçük ürün segmentinin dağıtım kanalını yaygınlaştırmak olacaktır.

Türk pompa sektörünün geldiği nokta hakkında genel bir değerlendirme yapar mısınız?

Genel itibari ile sektörümüz dünya ile rekabet edebilir seviyededir. Güncel teknik gelişmeler ve Avrupa Birliği düzenlemeleri yakından takip edilmekte ve hızlıca adapte olunmaktadır. Ancak sektör paydaşlarının yakın iş birliğini sağlayacak dernek ve platformlar daha aktif ve kapsayıcı olabilir. Ayrıca sektör ve üniversite işbirliğini geliştirmekte oldukça faydalı olacaktır. Böylelikle sektör olarak cari açık verdiğimiz kalemler için ürün geliştirme ve verimlilik artırma hususlarında daha hızlı yol almak mümkün olur. Sektöre dair iyileştirilmesi gereken hususlardan bir diğeri ise özellikle yangın mevzuatımızdaki eksiklik ve çelişkilerin giderilmesi yönünde olacaktır. Sektörü denetleyen sertifikalandıran bağımsız akredite kuruluşların olmaması zaman zaman kaosa yol açıyor. Belirtilen eksikliklerin giderilmesine dair atılacak her adım sektörümüzü ileri taşıyacaktır.

Eklemek istedikleriniz

ETNA olarak hem firmamızın gelişimini sağlamak hem de ülkemize daha fazla katma değerli ürün üretmek ve istihdam oluşturmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Bu doğrultuda üretim hatlarımızı ve beşeri kaynaklarımızı en üst seviyede tutuyor ve servis teşkilatımızı düzenli olarak teorik ve uygulamalı eğitimlerle destekliyoruz. Böylelikle yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak öncelikli hedefimiz arasında yer alıyor. Verimlilik artırıcı yeni ürün geliştirme faaliyetlerimizle sektörümüze güç katacağımıza inanıyoruz. İhracat faaliyetlerimizle ve yüksek katma değerli ürünlerimizle de ülkemize katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Bizlere bu imkânı tanıdığınız için size ve şahsınızda tüm HVAC 360 ailesine teşekkür ederiz.

E-Bülten Kayıt