“Solar Ekosisteme, Global Anlamda Katkı Sağlamaya Devam Edeceğiz”

Yenilenebilir Enerji Sektörünün inovatif firmalarından YEO Solar’ın Bölüm Başkanı Sami Serin ile YEO Solar’ı, güneş enerjisinde yaşanan talep artışını, hibrit enerji sistemlerinin avantajlarını ve hedeflerini konuştuk.

YEO solar olarak sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Mühendislik projelerinde ağırlık olarak hangi segmentlerde hizmet veriyorsunuz?


YEO Solar, YEO Grup’a bağlı, Türkiye’de ve tüm Dünya’da tamamen Güneş Enerjisi Santralleri alanında faaliyet gösteren komple entegre bir EPC firmasıdır. Türkiye’deki Güneş enerjisi pazarında anahtar teslim kurulum hizmetlerinin yanı sıra, Ukrayna, Avrupa ve Afrika kıtasında
proje geliştirme ve EPC hizmetleri ile aktif rol alıyoruz.

Sizce Türkiye’de güneş enerjisi kullanımına yönelik talep artışlarının sebebi nedir? Bu kapsamda sunduğunuz hizmetler nelerdir?


01 Temmuz’da yürürlüğe giren ve Hibrit yönetmeliği olarak da bilinen lisans yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, artık yatırımcılar birçok farklı kaynaktan enerjilerini üretebiliyorlar. Böylelikle ana kaynaklarındaki dengesizlik veya iç tüketimlerinden kaynaklanan
kayıpları minimum hale getirebiliyorlar. Dolayısıyla bu yönetmelik, güneş enerjisinden elektrik üretimine olan talebi artırdı. Sektör olarak bu durumdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, Çatı Üzeri güneş enerjisi santrali uygulamaları da ülkemizde git gide artış gösteriyor.

12 Mayıs 2019’da yürürlüğe giren yeni yönetmelikle beraber güneş çatılardan yükseldi diyebiliriz. Yayınlanan mevzuatla birlikte sürdürülebilir enerjiye olan ilgi arttı. Uzman kadromuz ve endüstrideki tecrübemizle endüstriyel ve ticari tesislerin çatısına optimum çözümler sunuyoruz. YEO Solar olarak her iki alandaki enerji santrallerinde analiz ve mühendislik çalışmalarından, kurulum ve işletme & bakım hizmetlerine kadar uçtan uca anahtar teslim olarak hizmet veriyoruz.

Hibrit enerji sistemlerinin avantajları ve bu sistemlerde güneş enerjisi kullanımının faydaları nelerdir?


Yatırımcılar, mevcut lisanslı elektrik santrallerinde ikincil kaynak güneş enerjisi kullanarak hibrit bir sistem kurabiliyorlar, santralin üretimini arttırabiliyorlar ve bu sayede elektrik satışını mevzuatta belirlenen fiyattan gerçekleştirerek ekstra kazanç sağlayabiliyorlar.

Bir hibrit santral dizaynında en önemli ve değiştirilemez noktalar anlık güç üretiminin santralin lisans gücünü geçmemesidir. Diğer taraftan da her bir tür enerji santralinin kendine özgü kritik özellikleri vardır ve dizaynlar bu konular dikkate alınarak yapılmalıdır. Özellikle Termik Enerji Santrallerinin iç tüketimlerinin oldukça fazla olması nedeniyle yatırımcılarımız iç tüketim ihtiyacını karşılamak amacıyla tesislerinin lisanslı alanlarına güneş enerjisi santrali kuruyorlar.

Biyogaz / Biyokütle Enerji Santralleri yılın belli zamanlarında yeterli hammadde bulamayabiliyor veya tesis verimlilikleri istenilen düzeyde olmayabiliyor . Bu nedenle yatırımcılar, enerji üretiminde yaşanan kayıpları, güneş enerjisi santrali kurarak giderebiliyorlar.


Rüzgâr Enerji Santrallerindeki enerji üretimi, rüzgâr hızına bağlı olduğu için yıllık kapasite oranları %35 civarındadır. Kapasite oranını artırmak amacıyla yatırımcılara, tesislerine güneş enerjisi santrali kurmalarını öneriyoruz ve yatırımcıların da bu konuda oldukça istekli olduklarını görüyoruz.

Genel olarak hidroelektrik, jeotermal ve kojenerasyon enerji santrallerine, yatırımcılarımız yardımcı kaynak olarak Güneş Enerjisi Santrali kurarak enerji üretimlerini artırabiliyorlar ve yenilebilir enerjiden daha fazla yararlanabiliyorlar.

Hibrit enerji sistemleri haricinde başka ne tür uygulamalarınız bulunuyor?


Çatı Üstü Güneş Enerjisi Santralleri projelerindeki tüm ekipmanları en yüksek kalite ve teknolojiye sahip güvenilir tedarikçilerinden sağlayarak projenin her adımında yatırımcıya güvenilir hizmet sunuyoruz. Uzman mühendis kadromuzla, dijital gelişmelerle güncellenen son
teknoloji yapılanmasıyla yenilenebilir enerji üretimine katkıda bulunuyoruz. 2020 yılı içerisinde 15 MW kurulu güce sahip 17 proje ile 6 farklı ilde temiz enerji üretimine katkı sağladık.
Ayrıca, uzman kadromuz ile gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile yüzer güneş enerji santrallerinin analiz, planlama, entegrasyon ve işletme bakımı konusunda yaptığımız sözleşmeleri de yakın zaman için de duyuracağız.

Pandemi süreci YEO Solar’ı nasıl etkiledi? 2020 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?


Pandemi sürecinde de kurulumlara ara vermeden Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji kapasitesine katkı sağlamayı sürdürdük. Bu süreçte Ukrayna’da 16 MW Arazi Tipi Güneş Enerjisi Santrali projesine anahtar teslimi EPC hizmeti verdik ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren iki ay gibi
kısa bir sürede tesisi devreye aldık. Proje tamamlanırken tedarikten devreye alma sürecine kadar olan tüm çalışmaları başarılı bir şekilde yürüttük.

Türkiye’de ise çatılarda toplamda 15 MW’lık kurulum gerçekleştirdik. 2020 yılı bizim için yurt içi ve yurt dışında birçok güneş enerjisi santrali projelerini gerçekleştirmiş olduğumuz bir yıl olarak geçiyor. Temiz enerji dostu yatırımcılarımızın, rekabet gücünü artırmak isteyen temiz enerji dostlarının yanında olmaya devam edeceğiz.

Hedefleriniz ve 2021 yılından beklentileriniz nelerdir?


İlerleyen süreçlerde de çevik yapılanmamızla hem Türkiye pazarında yükselmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz hem de yurt dışında anahtar teslim hizmetlerimizi sürdüreceğiz. 2021 yılında Afrika pazarına açılarak depolama sistemleri konusunda çözümler sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda İtalya’da geliştirme aşamasında olduğumuz projelerin de kurulumlarına 2021 yılının sonunda başlamayı hedefliyoruz. Solar ekosisteme global anlamda katkı sağlamaya devam edeceğiz.

E-Bülten Kayıt