Yangınla Mücadele Mevzuatı ve Taraflara Yüklenen Sorumluluklar

Yangın, kontrolümüz dışında gelişen “yanma prosesi” sonucu, ağır can ve mal kaybına uğrama ihtimalimiz olan afetlerin başında gelmektedir. Maddi ve manevi zarara uğrama riskinin bu kadar yüksek olduğu bir konuda önlem alınması da kaçınılmazdır. Bu prensipten hareketle ülkemizde, yangına karşı önlem alınması hususunda yönetmelikler ve standartlar tesis edilmiştir.

Ülkemizde yangınla mücadele konusundaki yasal zeminin temelini;

  • 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 27/11/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik(BYKHY)
  • 03.02.2020 tarihinde yayınlanan “TS EN 12845+A1 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri – Otomatik Sprinkler Sistemleri – Tasarım, Kurulum ve Bakım Standardı” (TÜRKİYE YANGIN STANDARDI)

oluşturmaktadır.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik (BKHY); tüm yapılarda yangına karşı önlem alınmasını zorunlu kılmakta olup, yönetmelik hükümlerine uyulmaması sonucu oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan tüm tarafları (üretici, proje firması, danışman firma, yüklenici, son kullanıcı) kusurlarıyla orantılı olarak müteselsilen sorumlu tutmaktadır.

BKHY uyarınca; binaya/tesise, yangın riskine uygun olarak (düşük, orta, yüksek tehlike vb.) yangın dolabı, sprinkler, hidrant, köpük monitörü vb. yangından korunum tesisatı kurulması gerekmektedir. Binanın yangın riski; kullanım amacı, alanı ve yüksekliği ile bağlantılı olarak sadece yangın dolabı veya yangın dolabı + hidrant veya her üç sistemin bulunup bulunmayacağı değişiklik göstermektedir. Keza bina veya tesiste kullanılan, yangın riskiyle uyumlu olarak yukarıda belirtilen yangınla mücadele araçlarını (yangın dolabı, sprinkler, hidrant) besleyecek yangın pompasının debi ve basıncı hesaplanmakta, itfaiye ulaşıncaya kadar stoklanması gerekli olan su miktarı ve depo büyüklüğü tespit edilmektedir.

Yangınla mücadele kapsamında tesis edilecek yangın pompasının elektrik ve mekanik özellikleri BKHY ve TS EN 12845+A1 yangın standardında detaylı şekilde tarif edilmektedir.

TS EN 12845+A1, Avrupa yangın standardı olan EN12845 (2019) ile aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN) izniyle Türk Standartları Enstitüsünce(TSE) oluşturulmuş “Türk Yangın Standardı” dır. TS EN12845+A1 yangın standardımıza göre tesis edilecek yangın pompası, %100 yedekli olacak şekilde 2 elektrik tahrikli pompa veya elektrik kesintilerine karşı 1 elektrik, 1 dizel tahrikli pompa ve jokey pompa guruplarından oluşmaktadır. Her bir pompanın elektrik beslemesinin binanın genel elektrik beslemesinden bağımsız olması ve yangın pompası elektrik besleme hatlarının yangın dayanımı en az 1 saat olan ortamlardan(tercihen yeraltı) taşınması gereklidir.

TS EN12845+A1 yangın standardımıza göre tesis edilecek yangın pompasındaki her bir pompanın hidrolik eğrisi kararlı bir eğri olmalı; pompalar, anma değerinin %140 nı ulaşabilmeli ve basınçta %140 kapasitede anma basıncının %70 nin altına düşmemelidir. TS EN12845+A1 standardına göre uçtan emişli norm pompalar kullanılmakta, kaplin bağlantısı ise geri çekmeli tip(spacer kaplin) bağlantıdır. TS EN12845+A1’ e göre her bir pompanın 2’ şer adet basınç anahtarı bulunması zorunludur.

Uzun yıllara dayanan AR-GE, üretim ve uygulama deneyimi ile ETNA; yangın pompa sistemlerinde yüksek kaliteli, standartlara uygun, profesyonel çözümleri ile can ve mal güvenliğinizi korumaya yönelik hizmet sunmaktadır.

***ETNA olarak ; bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri gerektiren, zorlu şartlar altında dünyanın en riskli ve stresli mesleklerden birisini icra eden itfaiyecilerimizin “İtfaiyecilik Haftası”nı kutlar, onlara teşekkürlerimizi sunarız.

E-Bülten Kayıt