Zürih Üniversite Hastanesi’nin Tercihi de “BELİMO”

320 çalışanı ile 440’tan fazla hastaya hizmet veren özel klinikte; kök hücre nakli, ağır yanık tedavisi için yoğun bakım ünitesi, endoskopi merkezi, disiplinler arası yoğun bakım ünitesi ve ayakta tedavi merkezi bulunuyor.

“SUED2 Kliniği”nin yüksek teknolojili altyapı hizmeti, HVAC saha cihazlarının küresel pazar lideri Belimo tarafından karşılandı. Proje kapsamında; binadaki talep kontrollü havalandırmaların ayar noktaları ihtiyaca uygun olarak düzenlendi. Her odanın nem ve sıcaklığı, birbirinden bağımsız olarak yani hastaların ihtiyaçlarına göre ayarlanabiliyor.

Anahtar başarı faktörü “zaman”

Modbus Uygulama sırasında karşılaşılan en önemli zorluklardan biri zaman kısıtlamasıydı. Modbus Belimo ürünleri sayesinde tüm monoblokların kablo bağlantıları önceden yapılabildi ve henüz ana şalter grubuna bağlanmamış olsalar bile veri noktası testleri ile kontrol edilebildi. Aynı durum özel odaların nozüllü tavanlarındaki tüm kontrol cihazları için de sağlanabildi. Tüm bileşenlerin önceden kurulabilmesi hem maliyet hem zaman açısında önemli ölçüde kolaylık sağladı.

“SUED2 Kliniği”nde, Belimo ürünlerinin tercih edilmesinin başlıca nedenleri ise “kısa teslimat süreleri, kurulum esnekliği ve proaktif müşteri desteği” oldu.

E-Bülten Kayıt