“Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi” Yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi’nin sekiz bölümü İklimlendirme Meclisi, Makina Mühendisleri Odası ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin ortak çalışmaları ile konusunda uzman 200’den fazla mühendisin yanı sıra Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Tesisat Şube Müdürlüğü mühendisleri ile sektörel derneklerin desteğiyle yaklaşık 2 yılda hazırlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarlık ve Fen Kurulu Başkanlığı düzeyinde yapılan toplantılarda, sektörel dernekler, firmalar, kamu kuruluşları ve ilgili bakanlıklardan gelen görüşlerle revize edilerek son şeklini alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi”, 19 Ocak 2020 tarih ve 31013 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şartnamenin kalan bölümleri ile ilgili çalışmalar devam diyor. Söz konusu Makine Tesisat Genel Tasarım Teknik Şartnamesi özel tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm yapılarda mekanik tesisat sistemlerinin tasarımından başlayarak, kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanların teknik özelliklerini, uygulama esaslarını ve işletmeye alma sürecini kapsayan temel bir doküman olarak düzenlendi.

E-Bülten Kayıt