TÜYAK Vakfı ve Derneği Başkanı Taner Kaboğlu : “Yangınla Mücadele, Deprem Öncesinde Başlayan Bir Hazırlık Sürecidir ”

Yangın korunum sektörünü temsil eden ve kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaç edinen TÜYAK Vakfı ve Derneği’nin Başkanı Taner Kaboğlu, 17 Ağustos Marmara depreminin 20. yıldönümüne ilişkin bir açıklama yaptı.

Yüksek binalar ve endüstriyel tesislerde yangın riskine dikkat çeken TÜYAK Vakfı ve Derneği’nin Başkanı Taner Kaboğlu, muhtemel Marmara Bölgesi depremi sonrası yangın sayısının tahmin edilenin çok daha üzerinde olabileceğine dikkat çekti.

Kaboğlu, “Modernleşen şehirlerle birlikte ülkemizde güvenli ve nitelikli binaların sayısı hızla artarken; diğer yandan gelişen endüstrileşme sürecinde deprem afeti sonrası çıkabilecek yangınlar en önemli tehlikeyi oluşturuyor. Bilindiği gibi, “Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği”nde gerçekleştirilen son revizyon Temmuz 2015’te yayınlandı. Yönetmelik; yangın korunum sistemlerinin tasarımı, uygulaması, test edilerek devreye alınması ve sonrasında periyodik kontrol ve bakım proseslerinin doğru ilerlemesi ile ilgili zorunlulukları kapsıyor.”dedi.

“Yangınla mücadele, deprem öncesinde başlayan bir hazırlık sürecidir.”

Kaboğlu sözlerine şöyle devam etti: “Yangın algılama ve söndürme sisteminin çalışması doğru tasarımı ve uygulanmasıyla mümkün olur. Sistemin kurulmasıyla beraber bakımının sağlanması ve bilinçli tüketicinin/kullanıcının olması bir diğer önemli adımdır. Deprem sırasında şehirlerde meydana gelebilecek olan en büyük risk, gaz kullanımı kaynaklı yangınlar olacaktır. Yüksek binalar ve endüstriyel tesislerde yangın tesisatlarının deprem sırasında özelliğini koruması, boruların kırılmaması, bina ile birlikte hareket etmesinin sağlanması, gaz geçişinin durdurulması, kaçak akım rolelerinin olması gibi önlemler alınmalıdır.

Tüketici, yaşadığı binayı ve güvenliğini sorgulayıp sistemin çalışma durumu ve bakım işlerinin yürüdüğünü takip edebilmelidir. Yangın güvenliğinin yanı sıra  enerji verimliği ve çevreye daha az zarar veren ürün kullanımının önem kazandığı bugünlerde yangın korunum sektörü ve bilinçli tüketicilerle güvenli yapılara ulaşmak mümkün olacaktır.

Bu yıl 6.sı gerçekleştirilecek olan; TÜYAK’ın iki yılda bir organize ettiği “Uluslararası  Yangın Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi” bu konuları tartışmak ve alternatifleri görmek üzere sektörün bir araya geldiği en büyük buluşmadır.

Yangınlarda oluşan can ve mal kaybının en aza indiği, kayıpların yaşanmadığı afetsiz  günler dileriz.”

E-Bülten Kayıt