ABB, Accelleron Turboşarj İşletmesini Yeniden Yapılandıracak

ABB, Accelleron’u kendi bünyesinden ayıracak ve şirketi SIX Swiss Exchange’de listeleyecek.

ABB, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ardından, pazarında lider konumdaki turboşarj divizyonu Accelleron’u (eski adıyla ABB Turboşarj) yeniden yapılandırarak, Accelleron Industries Ltd’nin hisselerini ABB hissedarlarına temettü yoluyla dağıtma isteğini duyurdu. Accelleron’un 3 Ekim 2022 tarihinde Zürih’te SIX Swiss Exchange borsasında listelenmesi planlanıyor ve listeleme kararı, 7 Eylül 2022 tarihinde toplanması planlanan Olağanüstü Genel Kurul’da ABB hissedarlarının ve diğer mercilerin onayına tabi olacak.

Accelleron’un ayrılarak yeniden yapılandırılması teklifi, her iki şirketin de kendi temel stratejilerine odaklanmalarına ve paydaşları için uzun vadeli değer yaratmalarına imkan tanıyan benzersiz bir fırsatı temsil ediyor. Bu sayede ABB hissedarları Accelleron’un gerçek değerini kavrarken, ABB ise portföyünü yalınlaştırmaya ve elektrifikasyon ve otomasyon mega trendlerine odaklanmaya devam edecek. Accelleron, ikna edici bir büyüme profili, yüksek nakit gelir üretimi ve gerçekleşmesi beklenen cazip bir temettü politikası sayesinde, şirketin an itibariyle ağır hizmet turboşarjı alanında pazarın lideri olarak tanındığı büyük motor endüstrisi içerisinde potansiyelinin tamamına erişmeye odaklanacak.

ABB İcra Kurulu Başkanı Björn Rosengren konu hakkında şunları söyledi: “Çifte hissedarlık sürecini de değerlendirdiğimiz dikkatli bir incelemenin ardından hem Accelleron’un kendisi hem de ABB hissedarları için yolumuza devam etmenin en iyi seçenek olduğuna kanaat getirdik. Bu karar, aynı zamanda ABB’nin aktif portföyünün yönetilmesinin de önemli bir kısmını teşkil ediyor ve hissedarlarımızın İsviçre menşeli bu devin büyümesine gelecekte aktif olarak katkı sağlamalarına olanak veriyor.”

Turboşarj sektöründe global pazar lideri

Accelleron’un potansiyeli, ağır hizmet turboşarjı alanında yaşamsal uygulamalar konusunda global pazar lideri olarak geçmişten bu yana sürdürdüğü konumundan kaynaklanıyor.

Accelleron, motorlar için tahrik gücünü artıran ve emisyonları azaltırken yakıt verimliliğini de artıran turboşarjlar ve büyük turboşarj bileşenleri geliştiriyor, üretiyor ve bunlar için servis hizmeti sağlıyor. Önde gelen ürünleri; denizcilik, enerji ve demir yolu gibi sektörlerdeki müşterilerine destek verirken, sürdürülebilir ve güvenilir gücün yanı sıra en yüksek verimliliğin sağlanmasına da yardımcı oluyor. Accelleron, dünya genelinde 180 bin’den fazla turboşarjdan oluşan bir kurulu sisteme sahip ve her yıl yaklaşık 10 bin turboşarj teslim ediyor.

Turboşarjlar, Accelleron’un yaklaşık 50 ülkede mevcut 100 servis istasyonu ağında görevli yaklaşık 2.200 çalışanı tarafından üretilip satılıyor ve servis ediliyor. İşletme, Asya’daki önemli yerleşik ve büyümekte olan pazarlarda kayda değer ve gittikçe artan bir mevcudiyete sahip.

Accelleron, müşterilere ait uygulamalarda yakıt tüketiminin azaltılması ve emisyonlar ile çevre dostu profilin iyileştirilmesi konularında sınıfının en iyisi olarak kabul ediliyor. Turboşarjların alternatif ve düşük karbonlu yakıt uygulamalarında ve tahrik sistemlerinde de kullanılabilmesi sayesinde, müşterilerin faaliyetlerini karbonsuz hale getirmeleri yönündeki baskılar arttıkça şirketin sıra dışı teknolojik yetkinliği giderek daha önemli bir hale geldi ve öyle de kalacak.

Büyümeye yönelik yatırım yapmak ve hissedarları ödüllendirmek için güçlü bir finansal profil

Accelleron’un teknolojik üstünlüğü, 2021 yılındaki gelirlerinin yaklaşık yüzde 7’sine karşılık gelen, araştırma ve geliştirme alanında pazarda lider konumdaki yatırımlarıyla destekleniyor. Şirket, yeniden yapılandırma sürecinin ardından Ar-Ge yatırımlarına devam ederek, OEM’ler ve son kullanıcılarla ortaklıklarını güçlendirerek ve ayrıca hissedarları için cazip getiriler sunarak güçlü finansal profilinin inovasyon alanında ön saflarda kalmayı sürdürmesine olanak tanımasını bekliyor.

Accelleron, 2021 yılında yüzde 25’lik bir faaliyet marjı ile 756 milyon dolar tutarında gelir elde etti. Bu sonuçlar, 2021 gelirlerinin yaklaşık yüzde 75’ini oluşturan esnek servis gelirlerinden oluşuyor. Accelleron, 2021 yılında 163 milyon dolar tutarındaki İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı ile elde ettiği güçlü nakit akışı üretimi sayesinde sektör ortalamasının üzerinde bir karlılığa sahip. Böylelikle Accelleron, cazip bir temettü politikasını benimseyebilecek.

Accelleron CEO’su Daniel Bischofberger, konuyla ilgili olarak şu yorumda bulundu: “Yeniden yapılanma neticesinde, müşterilerimizin kritik öneme sahip yüksek güçlü tahrik ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda çevreye ilişkin hedeflerine ulaşmalarını da sağlayarak, kendi faaliyetlerimize daha da fazla odaklanacağız. Geçmişteki güçlü performanslarımız ve finansal profilimiz, işletmenin hem günümüzde hem de gelecekte, en yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesiyle enerji geçişi alanında lider konuma ulaşmasını sağlıyor; tüm bunlar olurken bir yandan hissedarlarımızı da ödüllendiriyoruz.”

Accelleron lider kadrosu

Yeniden yapılandırma sürecinin ardından Accelleron’da turboşarj alanında derin ve köklü bir uzmanlığa sahip, deneyimli lider kadrosu hizmet verecek.

Daniel Bischofberger, İcra Kurulu Başkanı olarak; Adrian Grossenbacher ise Baş Finans Sorumlusu olarak İcra Kurulu’nda görev yapacak. Accelleron’un göreve getirilen Yönetim Kurulu’na, sektörde 35 yılı aşkın deneyime katkı sağlayan ve 2011’den itibaren ABB Turboşarj CEO’su olarak görev yapan Oliver Riemenschneider başkanlık edecek. Ekip; Monika Krüsi, Gabriele Sons, Bo Cerup-Simonsen, Stefano Pampalone ve Detlef Trefzger gibi kapsamlı ve oldukça deneyimli yöneticilerden oluşan bir grup ile tamamlanacak.

İşlemin yapısı

ABB, yeniden yapılandırma işleminin EGM’de onaylanması ve işlemin yürütülmesi için emsal koşulların sağlanması kaydıyla hissedarlarına, sahip oldukları her 20 ABB hissesi için 1 Accelleron hissesini ayni temettü olarak oransal esasa göre pay edecek. İşlemin yapısı ve yeniden yapılandırma ile ilgili diğer önemli tarihler hakkında daha fazla bilgiye, EGM’ye yapılacak davette ve ABB tarafından hazırlanan, söz konusu sürece ilişkin Hissedar Bilgilendirme Broşüründe yer verilecek.

ABB, 31 Ağustos 2022 tarihinde şirket ve işlem hakkında daha fazla bilgi sunmak amacıyla Accelleron’a odaklanan bir Sermaye Piyasası Günü planladı.

ABB, işlem özelinde münhasır finansal danışmanlar olarak Credit Suisse ve Goldman Sachs International ile anlaştı. Credit Suisse, listeleme aracısı olarak görev yapacak.

Accelleron, turboşarj teknolojileri ve 0,5 ila 80+ MW motorlar için optimizasyon çözümleri alanlarında global bir liderdir ve denizcilik, enerji, demir yolu ve yol dışı sektörlerine verimli, sürdürülebilir ve güvenilir güç sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Şirket, inovatif ürün teklifleri ve araştırma alanındaki lider konumu sayesinde faaliyet gösterdiği endüstrilerin karbondan arındırılmasını hızlandırıyor. Accelleron, dünya çapında 50 ülkede yaklaşık 180.000 turboşarjdan oluşan bir kurulu sisteme ve 100’den fazla istasyondan oluşan bir servis ağına sahiptir. www.accelleron-industries.com

ABB (ABBN: SIX Swiss Exchange), daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek elde etmek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren lider bir küresel teknoloji şirketidir. Yazılımı elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyüne bağlayarak ABB, performansı yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorluyor. 130 yılı aşkın bir mükemmellik geçmişine sahip olan ABB’nin başarısı, 100’den fazla ülkede yaklaşık 105.000 yetenekli çalışan tarafından sağlanmaktadır. www.abb.com

Bu basın bülteni ve burada yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”), İsviçre, İsveç veya başka herhangi bir yargı bölgesindeki herhangi bir menkul kıymet için bir izahname veya satış teklifi ya da satın alma veya abone olma teklifi talebi teşkil etmez. Bu işlemle bağlantılı olarak dağıtılacak herhangi bir menkul kıymet, değiştirilebileceği haliyle 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası veya ABD’nin herhangi bir eyaletinin kanunları kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir. Ne ABB Ltd ne de Accelleron Industries Ltd, burada belirtilen menkul kıymetleri ABD içerisinde tescil etme niyetinde değildir.

İleriye yönelik bilgi hakkında uyarı

Bu basın bülteni, ABB’nin başlıca pazarları olan bölgelerin ve endüstrilerin ekonomik koşulları da dahil olmak üzere, gelecekteki performansımızı etkileyebilecek faktörler hakkındaki mevcut beklentilere, tahminlere ve öngörülere dayalı ileriye dönük bilgi ve beyanlar içermektedir. Bu beklentiler, tahminler ve öngörüler genellikle “tahmin ediliyor”, “bekleniyor, “düşünüyor”, öngörüyor”, “planlıyor”, “hedefliyor”, “amaçlıyor” gibi kelimeleri içeren ifadeler veya benzer tabirlerle tanımlanabilir. Ancak, birçoğu kontrolümüz dışında olan ve esas sonuçlarımız ile bu basın bülteninde verilen ileriye dönük bilgi ve beyanlar arasında önemli ölçüde bir farklılık olmasına neden olabilecek ve belirtilen hedeflerimizden herhangi birine veya tamamına ulaşma ya da beklenen işlemleri gerçekleştirme kabiliyetimizi etkileyebilecek risk ve belirsizlikler mevcuttur. Bu tür farklılıklara neden olabilecek bazı önemli faktörler arasında, diğerlerinin yanı sıra COVID-19 pandemisi, değişken küresel ekonomik ortam ve politik koşullar, uyumluluk faaliyetleriyle ilişkili maliyetler, yeni ürün ve hizmetlerin piyasada kabul görmesi ile ilişkili ticari riskler, ABB Ltd’nin Form 20-F’deki Yıllık Raporları da dahil olmak üzere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu dosyalarda zaman zaman tartışılabilecek hükümet düzenlemeleri ve döviz kurlarındaki değişiklikler, Accelleron’un finansal performansının yaratacağı etkiler ve diğer faktörler bulunmaktadır. ABB Ltd ve Accelleron Industries Ltd’nin her ikisi de bu tür ileriye dönük beyanlarda yansıtılan beklentilerinin makul varsayımlara dayandığını düşünmesine karşın, bu beklentilere ulaşılacağına dair hiçbir garanti veremez. Yukarıda faktörlere dair verilen liste, belirtilmeyen faktörleri hariç bırakmaz ve yalnızca yapıldığı tarih itibariyle geçerli olan öngörüler de dahil olmak üzere ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenilmemelidir. ABB Ltd ve Accelleron Industries Ltd, gerçekleştikleri tarihlerden sonra ortaya çıkan koşullar veya olaylar, yeni bilgiler veya başka bir nedenle ileriye dönük beyanlarını güncellemeyi taahhüt etmemekte ve güncelleme yükümlülüğünü açıkça reddetmektedir.

E-Bülten Kayıt