ARMATÜR Derneği ve İSO’dan ”Piyasa Gözetim Denetimleri”ne İlişkin İstişare Toplantısı

ARMATÜR Derneği’nin İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) talebi üzerine sektör için İSO çatısı altında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün de katılımı ile ”Piyasa Gözetim Denetimleri”ne ilişkin bir istişare toplantısı organize edildi.

Zoom uygulaması üzerinden video konferans yöntemiyle yapılan toplantı, ARMATÜR Derneği’nin de katılım ve katkıları ile 10 Mart 2021 tarihinde gerçekleşti.

Başkanlığı İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan SARUHAN, moderatörlüğü İSO Gümrük ve Dış Ticaret, İç Ticaret ve PGD Meclis Çalışma Grubu ve ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan TURHAN tarafından yapılan toplantıya T.C.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atilla ERENLER, Bakanlık Yetkilileri, İSO Meclis Başkan Yardımcısı Serdar URFALILAR, İSO Çalışma Grubu üyeleri, ilgili Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri ile sektör derneklerinin temsilcileri ve sektörel firmalar tarafından katılım sağlandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan SARUHAN, İSO Yönetim Kurulu’nun PGD faaliyetlerinin etkinleştirilmesine verdiği önem çerçevesinde gerçekleştirilen istişare toplantılarıyla PGD faaliyetlerinin etkinliğinin artacağına yürekten inandığını belirterek, karşılıklı fikir alışverişine olanak sağlayan ve bugüne kadar yapılan toplantılarla çok geniş bir sektörü içine alan bu toplantıların çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

İSO Gümrük ve Dış Ticaret, İç Ticaret ve PGD Meclis Çalışma Grubu ve ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan TURHAN da; PGD faaliyetlerinin sanayicimizin haksız rekabetle karşı karşıya kalmaması için çok önemli olduğunu, denetim faaliyetlerinin iki sac ayağı olan gümrük denetimleri ile PGD faaliyetlerinin eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atilla ERENLER ise yaptığı konuşmasında, Türkiye’de PGD faaliyetlerinin ağırlık olarak T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da dahil olmak üzere dokuz ayrı kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirildiğini kaydederek yapı malzemeleri sektörünün kendi Bakanlıkları sorumluluğunda olduğunu, senede ortalama 20 bin civarında denetim yapıldığını, pandemi süreci ile bu sayının azaldığını ancak bu yıl yine bu sayılara ulaşmak istediklerini ifade etti. 

Bunu takiben, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PDG Şube Müdürü Şükrü BABACAN tarafından yapı malzemeleri sektöründe gerçekleştirilen PGD faaliyetleri ve denetimleri ile ilgili mevzuat ve uygulamalar hakkında sunum yapıldı. Akabinde de İstanbul İl Müdürlüğü, Yapı Malzemeleri Şube Müdürü Mehmet Engin EREN tarafından da yapılan ek bilgilendirmeler ile uygulamalara açıklık getirildi.

Toplantıda ARMATÜR Derneği adına söz alan Sertifika ve Standardlar Komitesi Başkan Yusuf KAYA tarafından önce ARMATÜR Derneği’nin tanıtımı yapılarak ardından da sektörün PGD ile ilgili sorunları ortaya koyuldu. Bu çerçevede Bakanlık yetkilileri ile özellikle, sektör paydaşlarının belirli süreler ile düzenli olarak istişari toplantılarda bir araya getirecek güçlü ve açık bir iletişim kanalı oluşturulması; bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarında sektör dernekleriyle yakın işbirliği ve ortak projeler yürütülmesi; sektörel farkındalık ve ilgili sektördeki “güvenli ürün” arzı oranlarına ilişkin araştırma ve durum tespit çalışmaları yapılarak stratejilerin bu çalışmaların çıktıları doğrultusunda geliştirilmesi; tüm faaliyetlerin sektörler özelinde ve ürün grupları bazında ve genele yayılarak gerçekleştirilmesi; kötü örnek ve uygulamaların yanı sıra iyi örnek ve uygulamaların da kamuoyu ile paylaşılması;sektörel, ürünsel ve hatta kurumsal anlamda “güvenli ürün” puanı/oranı/derecesi uygulaması tesis edilmesi önerileri paylaşıldı. Bu konuda hazırlanacak detaylı bir raporun Bakanlık ile paylaşılacağı ifade edildi ve Dernek olarak inisiyatif alınmaya hazır olunduğu bildirildi.

Buna ek olarak, ARMATÜR Derneği Hukuk Müşaviri Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ ŞEKER tarafından da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 54. Maddesi ve devamındaki maddeler çerçevesindeki düzenlemelerin haksız rekabet ile mücadele için yeterli olmadığı; idari para cezalarını da kapsayacak şekilde ayrı bir Türk Haksız Rekabet Kanunu çıkartılarak, idari sorumlulukların da düzenlenmesi gerektiği değerlendirildi. ARMATÜR Derneği tarafından bu konunun da muhatabı T.C. Ticaret Bakanlığı ile ayrıca paylaşılması öngörülüyor.

E-Bülten Kayıt