Borusan EnBW Enerji, Kız Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Sektöründe İstihdamını Artırmayı Hedefliyor

Borusan Grup şirketlerinden Borusan EnBW Enerji, kız öğrencilerin yeşil yaka istihdamını artırmak amacıyla başlatığı “Kız Öğrencilerin Enerjisi: Yeşil Yakanın Yeni Gücü” projesi kapsamında ilk saha ziyaretini gerçekleştirdi.

Borusan EnBW Enerji, yenilenebilir enerji sektöründe kadın istihdamını artırmayı hedeflediği Kız Öğrencilerin Enerjisi: Yeşil Yakanın Yeni Gücü projesi kapsamında İzmir Fuatres Rüzgar Enerji Santrali’nde düzenlediği saha gezisinde Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji bölümü öğrencileri ile buluştu.

Yeşil ekonomiye geçişin odağı olan yeşil enerji dönüşümü, bir yandan yenilenebilir enerji yatırımlarına ivme kazandırırken diğer yandan sektörde yeni istihdam olanakları yaratıyor. Yeşil ekonomiye hizmet eden iş kollarını ifade etmek için son yıllarda sıklıkla kullanılan “yeşil yaka” kavramı yenilenebilir enerji sektöründe işletme teknisyeni ve bakım teknisyeni gibi doğrudan tesis yönetimine yönelik fonsiyonlarla diğer tüm destek fonksiyonları kapsıyor. Bununla birlikte, özellikle tesis bazında mevcut durumda istihdam edilen kadın çalışan oranı oldukça düşük.

Borusan EnBW Enerji, sektörün artan istihdam ihtiyacını karşılarken aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek bir alternatif oluşturulması amacıyla Kız Öğrencilerin Enerjisi: Yeşil Yakanın Yeni Gücü projesini hayata geçiriyor. Proje, yenilenebilir enerji tesisleri, bu tesislerin işleyişi ve kilit görevlere ilişkin bir eğitim ve saha gezisi modülü ile meslek liselerininin 9, 10 ve 11. Sınıflarına yönelik liderlik ve çalışma hayatın hazırlık süreçlerini içeren bir mentörlük modülünü kapsıyor.

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı “İklim, insan ve inovasyon odak alanlarıyla oluşturulan sürdürülebilirlik stratejimize güçlü bir destek veren bu projemizle, kız öğrenciler başta olmak üzere sektörde gençlerin yeşil yaka olarak istihdamının artırılmasına yönelik kapsayıcı bir fırsat sağlamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin isteği ve enerjisi bu amacımıza güç veriyor. Gençlerin yenilenebilir enerji sektöründe istihdamına yönelik ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarına destek olacak projemiz, Türkiye işgücü piyasasında yeterince temsil edilmeyen kadınların yenilenebilir enerji sektöründe istihdamının artırılmasına katkıda bulunacak.”

Proje kapsamında pilot okul olarak seçilen Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji bölümü öğrencileri, proje kapsamında Borusan EnBW Enerji’nin İzmir Fuatres RES tesisini ziyaret etti. Rüzgar Enerji Tesisi’nde saha gezisi yapan öğrenciler, rüzgar santrallerinin nasıl çalıştığı ve işletmede bir günün nasıl geçtiğine yönelik bilgi edindiler.

Toplam kurulu gücü 725 MW’a ulaşan ve rüzgâr enerjisi alanında da sektör lider üretim şirketlerinden biri olarak konumlanan Borusan EnBW Enerji,  sürdürülebilirliği iş süreçlerinin temel taşı olarak konumlandırıp kapsayıcı bir şekilde ele alırken iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında çalışmalarını yürütüyor. Odak alanları kapsamında 2030 yılında karbon nötr olmayı hedeflemelerinin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinden toplumsal faydaya, iklim krizi ile mücadeleden biyoçeşitlilik kaybının önlenmesine, yetkinlik kazanımından eşit çalışma şartlarına, iş sağlığı ve güvenliğinden inovasyona kadar birçok konuyu sürdürülebilirlik perspektifinden ele alırken sürdürülebilirliği, paydaş temelli bir yapılanma olarak görüyor ve doğayı iş süreçlerine katarak, tüm yaşam için “fayda” üretmek adına çalışıyor.

E-Bülten Kayıt