Daikin, Avrupa Global Stratejik Yönetim Planını Açıkladı

Daikin Avrupa, Stratejik Yönetim Planı “Fusion 25”i açıkladı. Önümüzdeki 5 yıl içinde büyümeyi hızlandıracak bir dizi yatırımı içeren Stratejik Yönetim Planı’nın odaklandığı konular ise şirketin, 2025 yılına kadar toplam 840 milyon Euro yatırımda bulunarak Avrupa’daki AR-GE Merkezlerini büyütmek, üretim, satış ve hizmet kapasitesini artırmak ve iş modelinin dijitalleşmesini finanse etme hedefi oldu. Şirket, planlarını gerçekleştirmek için 2025 yılına kadar 4 bin çalışana daha istihdam olanağı sağlayarak bölgedeki iş gücünü yaklaşık 16 bin kişiye ulaştırmayı hedefliyor. Agresif bir büyüme hızı gösteren grup, halen 3.4 milyar Euro seviyesinde olan cirosunu bu yatırımların da katkısıyla 2025 mali yılı itibariyle 5.7 milyar Euro’ya taşımayı hedefliyor.

Merkezi Belçika-Brüksel’de bulunan Daikin Avrupa, faaliyet gösterdiği Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde ısınma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma (HVAC-R) alanlarında toptan bir çözüm üretmek ve değişen toplum ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hedefler belirliyor. Bu yönde çalışmalarını sürdüren Daikin Avrupa, 11 Ekim 2021 tarihinde Stratejik Yönetim Planı “Fusion 25”i açıkladı. Bu plana göre 2025 yılına kadar toplam 840 milyon Euro yatırımda bulunarak Avrupa’daki AR-GE merkezlerini büyütmeye, üretim, satış ve hizmet kapasitesini artırmaya ve iş modelinin dijitalleşmesini finanse etmeye odaklanacak.

İDDİALI BÜYÜME VE TOPLUMA KATKI

Daikin’in “Fusion 25” planı; küresel ısınma, enerji sıkıntısı ve iç mekanda sağlıklı hava ihtiyacı gibi acil sorunlarla karşı karşıya olunan toplumsal sorunların çözümüne dayanıyor. Daikin, bu sorunların yaşam ve iş yapma şeklinin kökten değişmesine neden olan, toplumun dijitalleşmesi ile iç içe geçmiş olması noktasında yeni girişimler hedefliyor. Şirket, işini büyütürken, bu toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmayı kendine bir sorumluluk olarak görüyor. Stratejik Yönetim Planı, tam da bu noktada yatırımları planlanmış üç stratejik büyüme alanında yoğunlaşıyor. Daikin, bu süreci 2050 itibarıyla karbon nötr (net sıfır) olan bir Daikin haline gelmek, eksiksiz bir çözüm sağlayıcı olmak ve sağlıklı bir iç mekan havası yaratmak üzere kurguluyor.

2050 İTİBARIYLA NET SIFIR KARBON

Karbon emisyonlarıyla mücadeledeki rolünü son derece ciddiye alan Daikin Industries Ltd., 2018 yılında ‘Çevre Vizyonu 2050’yi başlattı. Daikin, bu program kapsamında kurulu ürünlerinin kullanım ve atık fazı da dahil olmak üzere faaliyetlerinin her alanında karbon açısından nötr olmayı hedefliyor. Bunun ilk ara hedefini ise 2025 yılına kadar CO2 emisyonlarında yüzde 30’luk bir azalma sağlamak olarak belirledi. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Daikin Avrupa’nın odağında ise ısı pompası alanındaki işini genişletmek, düşük Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) ve/veya doğal soğutucu akışkanlara sahip enerji tasarruflu iklimlendirme ve soğutma ekipmanları geliştirmek ve soğutucu akışkanlar için döngüsel bir iş modeli oluşturmak gibi konular yer alıyor. Daikin bu sayede küresel plana katkıda bulunmayı hedefliyor. Daikin, ısı pompası ve soğutma teknolojisinde yenilik yapma amacıyla Belçika’nın Ghent kentinde küresel bir AR-GE Merkezi kurmak ve bu alandaki becerilerini genişletmek için gerekli yatırımları planlıyor. Daikin Türkiye, Ekim 2021’de yayınladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nda da tüm bu detaylara yer verilirken, 513 ton atığın geri kazanıldığı, sera gazı emisyonunun yüzde 63 azaltıldığı, 1 milyon ağaç projesi ile 30 bin adet fidan bağışı yapma suretiyle birinci faz hedefini gerçekleştirerek yaklaşık 12 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonu denkliğini gerçekleştirdiği başlıkları öne çıktı. Ayrıca fırsat eşitliğine yüksek önem verildiği belirtilen raporda, kadın istihdamını artırıcı uygulamalarla kadınların işgücüne katılımına destek olunduğu da vurgulandı.

ISI POMPALARINI TEŞVİK EDİYOR

Daikin’in küresel CO2 azaltma planında ısı pompaları çok önemli bir rol oynuyor. Şirket, karbon salımını azaltmak amacıyla küresel ölçekte ısı pompalarının kullanımını teşvik ediyor. Avrupa’daki ısı pompaları, ısıtma sektörüne yönelik AB Yeşil Mutabakat karbonsuzlaştırma stratejisine katkıda bulunuyor. Her bir kWh ısıtma işlemi için ısı pompasının karbon etkisi, yüksek verimli bir gaz kazanının etkisinin yarısına denk geliyor. Yenilenebilir elektrikle çalışıldığında ise ısı pompasının karbon ayak izi, yanma ısısının aksine daha da düşüyor. Elverişli piyasa koşulları ve ısı pompalarındaki köklü uzmanlığı sayesinde Daikin, 2025 yılına kadar ısıtma işini iki katından fazla artırmayı hedefliyor. Avrupa’da satılan tüm ısı pompaları Almanya, Belçika ve Çek Cumhuriyeti’nde bulunan Daikin fabrikalarında geliştirilip, üretiliyor. Bu konuda açıklama yapan Isıtma Birimi Genel Müdürü Patrick Crombez, şu bilgileri veriyor:“Yaşam şeklimizi karbondan arındırmak için artık eyleme geçmemiz gereken bir noktaya geldik. Önümüzdeki 10 yıl çok önemli. AB, Yeşil Mutabakat uygulaması ile 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını en az yüzde 55 azaltma hedefiyle bu konuya öncülük ediyor. Bu durumun farkında olan Daikin’in, Avrupa’da ısı pompası AR-GE ve üretim kapasitesi artışları için büyük bir yatırım planı var. Isıtma sektöründe gerçekten sürdürülebilir büyümeyi amaçlıyoruz.”

SOĞUTUCU AKIŞKANLARI YAYGINLAŞTIRMA HEDEFİ

AB Yeşil Mutabakatı kapsamında yer alan döngüsel iş modellerine geçiş, ayrı bir öncülüğe sahip. Bu nedenle Daikin Avrupa, Daikin tarafından LꚙP olarak adlandırılan büyük ticari klima ekipmanında kullanılan soğutucu akışkanların döngüsel kullanımı için bir program başlattı. Böylelikle yeni ürünlerin ve soğutucu akışkanların daha da yaygınlaştırılması planlanıyor. Tüm soğuk zinciri kapsayan, sürdürülebilir bir iş kolu geliştirmeyi amaçlayan şirket, enerji tasarruflarını düşük GWP’li ve doğal soğutucu akışkanlarla birleştiren merkezi sistemler ve soğutma ürün yelpazesini daha da genişletme yoluna gidecek.

EKSİKSİZ BİR ÇÖZÜM SAĞLAYICI OLMAK

Daikin, önümüzdeki yıllarda iç mekan CO2 seviyelerinin izlenmesi, enerji tüketimi ve kestirimci bakım gibi ekipman bağlantısı temelinde katma değerli hizmetleri genişletmeyi amaçlıyor. Dijital bağlantılı profesyonellerden, montörlerden ve son kullanıcılardan oluşan yeni ekosistemde Daikin, ürünlerinin satın alınmasını, kurulmasını, kullanılmasını ve bakımını kolaylaştırmayı; dolayısıyla herkes için rahatlık sağlamağı amaçlıyor. Bu bağlamda 840 milyon Euro tutarındaki yatırımın bir kısmı, müşteri katılım platformunun geliştirilmesi için kullanılacak. Bunun yanı sıra konut tipi ürün son kullanıcılarına ulaşmak, düşük karbon ve enerji tasarruflu çözümlerinin anlaşılmasını teşvik etmek amacı güden grup, büyük Avrupa şehirlerinde etkileşimli Showroom’lar açmayı planlıyor.

ÖZEL MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI İÇİN TOPLAM ÇÖZÜMLER

Daikin geniş portföyünü ve teknolojik bilgilerini en azından müşterilerin kendi CO2 emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmak ve çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılayan çözümler geliştirmeye çalışıyor. Bunun için şirket, işe alımlar, ortaklıklar ve dış büyüme yoluyla satış ve hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

TİCARİ VE ENDÜSTRİYEL İŞ ALANINDAKİ ÖZELLİKLER

Kendi ürünleri için sistem tasarımı ve mühendislik hizmetlerini kapsayabilecek veya harici ekipman ve kontrollerle birleştirilebilecek bakım, onarım, yenileme ve yenileme çözümleri sunmak için çalışmalar yapan Daikin, bunun yanı sıra yeşil bina, akustik ve tasarım standartlarını desteklemek üzere optimum sistem tasarımı ve mühendisliği için danışmanlık hizmetleri sunuyor. Şirket, özellikle üretim yerlerinden tüketime kadar olan süreçte gıda soğuk zincirine (“Çiftlikten Masaya”) odaklanacak. Verileri kullanarak ve de izleyerek gıda kaybının azaltılmasının yanında gıda güvenliğinin sağlanmasına da katkıda bulunacak. Daikin bunun yanı sıra medikal soğuk zincir için özel çözümler sunmayı yaygınlaştırmayı hedefliyor.

SAĞLIKLI BİR İÇ MEKAN HAVASI YARATMAK

Daikin Avrupa, yüksek teknojiye sahip ürünleriyle havalandırma ve hava arıtma pazarında bölgenin lider oyuncusu olma hedefine odaklanmış durumda. Daikin Avrupa Grubu Başkanı Bay Tsubouchi bu konuda şu yorumlarda bulunuyor: “Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki yerel işletmeler, müşteriler ve toplum için etkin rol oynayabilen, yeni değerler yaratabilen, dünyanın dört bir yanından gelen farklı insanların katıldığı bir organizasyon olmayı amaçlıyoruz. Yeni bir dönemdeyiz; tüm Daikin ürünleri ve iş segmentlerinde yenilikler ve kişiye özel çözümler sunmak için kendimizi yeniden keşfediyoruz. Sadık iş ortaklarımız ve topluma yönelik tutkularımızı paylaşan kuruluşlarla açık işbirliğimiz sayesinde, Fusion 25 hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inancım tam.”

E-Bülten Kayıt