Eaton’ın Yeni Araştırması, Dijital Dönüşüm ve Enerji Geçişinin Kesiştiği Noktaları Gösteriyor

• Eaton tarafından yaptırılan yeni S&P Küresel Pazar Araştırması raporu, bina, veri merkezi, endüstriyel ve enerji dağıtımı pazarlarında dijital dönüşüm ve enerji geçişinin kesiştiği noktaları değerlendiriyor
• Sonuçlar, işletmelerin yeni enerji kaynakları istediğini, ancak bunun gerçekleşmesi için dijitalleşmeye daha fazla yatırım yapılması gerektiğini gösteriyor
• Ankete katılan şirketlerin yüzde ellisi bir dijital strateji yürütürken, geri kalanı halen değerlendirme aşamasında veya henüz bir strateji belirlememiş durumda bulunuyor

Güç yönetimi şirketi Eaton, enerji açısından kritik öneme sahip işletmeler için dijital dönüşüm planlamasında enerji geçişinin uygunluğuna ilişkin yeni araştırmasını duyurdu. Eaton’ın S&P Küresel Pazar Araştırması raporu – Dijital Dönüşüm ve Enerji Dönüşümünün Kesişimi (The Intersection of Digital Transformation and the Energy Transition) – ankete katılan şirketlerin %77’sinin mevcut güç kaynaklarından uzaklaşmayı beklemesine rağmen, şu anda sadece yarısının bu geçiş için gereken dijital stratejileri uyguladığını vurguluyor. Buna ek olarak, şirketlerin üçte birinden azı temel sürdürülebilirlik ve enerji ölçümlerini takip ediyor ve bu orandan da daha az sayıdaki şirket (%17) dijital olarak etkinleştirilmiş eski sistemlere sahip durumda bulunuyor.

Eaton Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, “İşletmelerin karbondan arındırma hedeflerini gerçekleştirmek için dijitalleştirmeyi nasıl uyguladıkları konusunda büyük bir açıklık belirledik. Bu araştırma, işletmelerin yatırımlara odaklanma ve daha büyük bir etki yaratma fırsatlarına ışık tutan bir çağrıdır. İşletmelerin dijital dönüşüm konusunda çok daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. İyi haber şu ki, harekete geçme zamanı geldi ve Brightlayer gibi araçlar, işletmelerin değerli yatırımları değerlendirmek için gerekli olan daha derin enerji içgörüleri elde etmesine yardımcı oluyor. Sektöre özel yazılım paketlerimiz hâlihazırda müşterilerin bu zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı oluyor.” dedi

Çalışma, Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’daki binalar, veri merkezleri, endüstriler ve enerji dağıtım firmaları dâhil olmak üzere gücün çok kritik olduğu dört iş sektöründe dijital dönüşüm çalışmalarına katılan 1.001 katılımcıyı içeriyor.

S&P Küresel Pazar Araştırmasının bir parçası olan 451 Research firmasından kıdemli analist Rich Karpinski, “Şimdiye kadar, kurumsal dönüşüm projeleri öncelikle iş süreçlerini optimize etmeye odaklandı. Yaklaşan enerji dönüşümü dijital en iyi uygulamaları ve süreçleri etkileyerek, bu yaklaşımı ilk benimseyen firmalar için önemli bir rekabet farklılaştırıcı olduğunu kanıtlayacak” dedi.

Sektör araştırması bulguları

Bina sahipleri ve operatörler, güç optimizasyonunu net bir şekilde ortaya koydu ve ESG raporlaması bu kişiler için kritik konulardır. Bu sektörden araştırmaya katılanların %46’sı için sürdürülebilirlik, öncelikli olarak bu en önemli hedeftir. Buna rağmen bina sahipleri akıllı bina girişimlerinin ne kadar faydalı olacağı konusunda şüpheci bir yaklaşım sergilemektedir. En önemli dijital zorluklar arasında uygun bir maliyet/fayda analizinin hesaplanması (bina anketine katılanların %52’si tarafından belirtilmiştir) ve acil dijital kullanım senaryolarının olmaması (%45) yer almaktadır.

Veri merkezleri dijitalleşmeyi benimsedi. Artık operasyonları düzene sokmak veya rekabet avantajları yaratmak için gelir elde etmek üzere yeni nesil dijital fırsatlar arıyor. Sonraki hedef; veri merkezi sahiplerinin %50’sine göre yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, yanıt verenlerin %47’sine göre enerji depolamanın iyileştirilmesi ve %34 oranında tercih edilen, şebekeye elektrik satarak para kazanılması.

Endüstriler, dijitalleşme çabalarını, vasıflı işçi eksikliğini gidermek gibi uzun süreli zorluklara odakladı. Ancak, enerji dönüşümünü ele alan dijitalleşme gecikiyor. Sanayicilerin yalnızca %24’ü, endüstriyel dönüşüm için önemli bir dijital itici güç olarak enerji ve güç endişelerini belirtti. Endüstrilerin rekabet üstünlüğü elde etmesinde, enerji dönüşümü için dijitalleşmeyi kullanmak önemli bir avantaj olacaktır.

Enerji dağıtım Şirketleri yenilenebilir kaynaklar arttıkça, artan dijital zekâ ihtiyacıyla birlikte enerji üretiminde büyük değişimlerle karşı karşıya. Müşterilerin elektrikli araç şarj ihtiyaçları (elektrik dağıtım sektöründen yanıt verenlerin %49’unun belirttiği üzere) veya elektrikli araç şarj istasyonlarının direkt kendisi (elektrik dağıtım sektöründen yanıt verenlerin %45’inin belirttiği üzere) dahil olmak üzere yeni iş modelleri ve gelir kaynakları için dijital dönüşüm şarttır.

E-Bülten Kayıt