Frekans Kontrollü Sirkülasyon Pompalarında Çalışma Modları

ETNA Pompa ve Hidrofor Teknolojileri Pazarlama Müdürü Yük. Mak. Müh. Halil Kızılhan, “Frekans Kontrollü Sirkülasyon Pompalarında Çalışma Modları” konulu makalesini HVAC 360 okurlarıyla paylaştı.

Avrupa Birliği çevreye duyarlı tasarım direktifi (ecodesign-ErP 2009/125/EC) gereği salmastrasız sirkülasyon pompalarında EEI değeri ≤ 0,23 şartı bulunmaktadır. Keza yürürlükte bulunan Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik gereği ürünlerin CE işareti taşıyabilmesi için ilgili düzenlemeye uygunluk şartı aranmaktadır.


Çevreye duyarlı tasarım koşullarını sağlayamayan ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde dolaşımı yasaklanmakta ve ürünün üzerinde CE işareti taşıması mümkün olmamaktadır. (Türkiye, Gümrük Birliği Üyesi olarak aynı düzenlemeye taraftır.)

1-Dp-V (fark basınç değişken) Çalışma Modu

Dp-V (fark basınç değişken) çalışma modunda; pompa çıkış basıncı, Hsetp ve Hsetp/2 doğrusu boyunca debi değişkenliklerine göre doğrusal olarak (lineer) değişecektir. Bu kontrol modu, aşağıda detayları belirtilen tesisatlarda kullanılmalıdır;

a-)Termostatik vana ihtiva eden çift zonlu bir ısıtma sisteminde;

• 4 mSS den fazla basınç ihtiyacının olması

• Çok uzun boru hattının bulunması (kritik hat)

• Geniş ayar imkanı olan valflerin kullanılması

• Fark basınç regülatörlerinin olması

• Zonlar arasında yüksek basınç düşümlerinin olması

• Düşük sıcaklık farklarının bulunması

b-) Yerden ısıtma sistemlerinde ve boyler devresinde ciddi basınç düşümleri olan termostatik vanalı sistemlerde

c-)Yüksek basınç düşümüne ihtiyaç duyulan sirkülasyon sistemlerinde

Dp-V (fark basınç değişken) modunun ayarına ilişkin örnekte gerekli olan hidrolik değerleri Q: 10 m3/h (debi), Hm: 6 mSS (basınç) alırsak, gerekli olan işlemler;

Gerekli İşlemler;

• Yandaki pompa grafiğinde gerekli olan debi – basınç değerlerini kesiştirin

• Bulunan noktadan lineer (doğrusal) olarak ilerleyerek pompa performans eğrisine ilerleyin

 • Daha sonra pompa performans eğrisi üzerinden debi ve basınç grafik eksenlerine dik çizgiler çekin

• Grafik eksenleri üzerindeki değerler; ayarlanması gereken pompa basınç değeri (Hm ayar) ve bu basınçta elde edilecek maksimum debi değeridir

2-Dp-C (fark basınç sabit) Çalışma Modu

 Dp-C (fark basınç sabit) çalışma modu; Hsetp doğrusu boyunca debi değişkenliklerinde pompa çıkış fark basıncını sabit tutacaktır.

Bu kontrol modu, aşağıda detayları belirtilen tesisatlarda kullanılmalıdır;

a-) Termostatik vana ihtiva eden çift zonlu bir ısıtma sisteminde;

• 2 mSS den düşük basınç gereksinimi olan tesisatlarda

• Doğal sirkülasyonlarda

• Düşük basınç düşümü olan sirkülasyon sistemlerinde

• Fark sıcaklığın yüksek olduğu merkezi sirkülasyon sistemlerinde

• Zonlar arasında yüksek basınç düşümleri var ise

• Düşük fark sıcaklık var ise

b) Termostatik vana ihtiva edene yerden ısıtma sistemlerinde

c) Termostatik vana ihtiva eden tek zonlu ısıtma sistemlerinde d) Düşük basınç düşümü olan sirkülasyon sistemlerinde

3- Sabit Devir Çalışma Modu

Bu çalışma modunda pompa devir hızı sabittir. Çalışma eğrisi, pompa dönüş hızı ve onun yüzdelerine göre tespit edilebilir. %100 olduğunda pompa maksimum hızda çalışmaktadır. Pompa dönüş hızı, pompa ayar menüsü üzerinden veya harici 0-10V kontrol sinyali ile ayarlanabilir. Bu çalışma modu, değişkenliklerin olmadığı sabit debi beklentisinin olduğu sistemler için idealdir.

E-Bülten Kayıt