Galata Wind Enerji’nin Sürdürülebilirlik Değerlemesine “A1” Notu!

Moody’s V.E tarafından yatırımcıları ve varlık yöneticilerini bilgilendirmek üzere Galata Wind Enerji için hazırlanan sürdürülebilirlik değerlendirme raporunda, en yüksek notlardan biri olan A1 değerlemesi verilirken, şirketin erişilebilir temiz enerji başta olmak üzere BM sürdürülebilir kalkınma amaçlarına büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Doğan Holding şirketlerinden, yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üreten Galata Wind Enerji A.Ş., bir Moody’s kuruluşu olan Vigeo- Eiris (V.E) tarafından hazırlanan sürdürülebilirlik değerlendirmesi raporunda 57/100 genel skoru üzerinden A1 notu verildi. 

Raporda, “Galata Wind Enerji’nin enerji karması (%100 yenilenebilir) ve şirketin yalnızca yenilenebilir enerji üretme taahhüdü, ileri düzeyde bir enerji geçiş skorunu ve 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji), 12 (Sorumlu Üretim ve Tüketim) ve 13 (İklim Eylemi) numaralı BM sürdürülebilir kalkınma amaçlarına büyük bir katkıyı da beraberinde getirmektedir” denildi. Vigeo- Eiris tarafından açıklanan raporda Galata Wind Enerji A.Ş ‘nin, insan sermayesi, yasal güvenlik ve operasyonel verimlilik ile ilgili konularda gelişmiş performans ve ÇSY faktörlerini stratejisine, operasyonlarına ve risk yönetimine entegre etmek üzere güçlü bir istek ve kapasite sergilediği belirtildi.

Yatırımcıları, varlık yöneticilerini ve diğer ilgili paydaşları, Galata Wind Enerji’deki ÇSY faktörlerinin doğası, ağırlıklandırılması ve entegrasyon seviyesi ile ilgili riskleri tespit etme ve azaltma yeteneği konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan V.E analiz raporu; şirketin ürün ve hizmetlerinin sosyal ve çevresel etkileri, geleceğe dönük stratejisi ve sürdürülebilir değer konusunda yatırım yapma ve sürdürülebilir değer oluşturma yeteneği; ÇSY risklerini tespit etmeye ve azaltmaya, (itibar, insan sermayesi, operasyonel ve organizasyonel verimlilik ve yasal güvenlik de dâhil olmak üzere) stratejik varlıklarının değerini korumaya ve artırmaya yönelik kapasitesi; paydaş ilişkilerinin dengesi ve dinamikleri de dâhil olmak üzere, sosyal sorumluluk ile ilgili konuların Galata Wind Enerji’nin yönetişim, operasyon ve raporlama konularının stratejik ve operasyonel entegrasyonu gibi konuları temel alıyor.

E-Bülten Kayıt