“ İyi tasarlanmış ve uygulanmış bir tesisat sistemi, sağlık kadar kaynakların kullanımını da etkiliyor”

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2010 ve 2015 yılı kararlarıyla içme suyu ve sanitasyona erişim, bir insan hakkı olarak tanımlanıyor ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında 2030 yılına kadar dünya genelinde herkes için su ve hijyenin sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedefliyor.

Tüm dünyada kullanılabilir kaynaklardan suların çıkarılması ve yaşam alanlarına taşınması çoğunlukla devletin ilgili birimlerinin ve yerel yönetimlerin kontrolündedir. Yapılara kadar şebekelerle gelen suyun sağlıklı bir şekilde kullanımı ise güvenli ve verimli bir tesisat tasarımı ile sağlanabilmektedir. Kaliteli su tesisatı, çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik refah ile halk sağlığı ve hijyen arasında hayati bir rol oynuyor. Doğru malzemelerle iyi tasarlanmış ve uygulanmış bir tesisat sistemi, sağlık kadar kaynakların kullanımını da etkiliyor.

11 Mart Dünya Sıhhi Tesisat Günü’ne biz bu nedenle önem veriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre küresel hastalık yükünün yaklaşık % 10’u, su, sanitasyon, hijyenin sağlanması ve su kaynaklarının yönetimi ile önlenebiliyor.

Dünya Sıhhi Tesisat Konseyi de 2010 yılında kutlamaya başladığı bu günle tüm dünyada tesisatın önemine, tesisatçıların eğitimine ve farkındalığın artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

GF Hakan Plastik olarak 11 Mart Dünya Sıhhi Tesisat Günü’nü ve tesisatçılarımızı kutluyoruz.”

E-Bülten Kayıt