Kontek, Fabrika ve İşletmelerdeki Enerji Maliyetlerini, “ESCO Modeli” ile Düşürüyor!

Kontek, enerji verimliliği konusundaki 25 yıllık tecrübesini ve teknik bilgisini paylaşmak, analiz ve projelendirmeden uygulama ve ölçümlemeye kadar süreçteki tüm çalışmaları yapmak, anahtar teslim mühendislik çözümlerinin yanı sıra, finansal çözümler de sunmak için, enerji maliyetlerini azaltmak isteyen fabrikalar ve işletmelerle ESCO modeliyle çalışıyor.

Kontek, “ESCO Modeli” ile önce işletmelerdeki enerji ihtiyacını verimlilik çözümleriyle azaltmayı,  daha sonra da yenilenebilir enerji kaynakları ve entegre hibrit çözümleri ile enerji ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve otomasyon konularındaki tecrübelerini birleştirerek ESCO iş modelini geliştiren Kontek, AC motor kontrol uzmanlığı ile, Demir-Çelik, Çimento, Petro-Kimya, Maden ve Tekstil sektörlerinde Pompa, Fan, Kırıcı, Vinç, Chiller, Kompresör uygulama alanlarında sistemin konfor ve ihtiyaçlarından ödün vermeden proses geri bildirimleri ile devir optimizasyonu yaparak enerji verimliliği projeleri geliştiriyor.

ESCO‘nun Avantajları Nelerdir?

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-8.png

Enerji verimliliği ve tasarrufu ile ‘’Yeşil bir dünya yaratmak ve onu korumak’’ ilkesini esas alan bir kazan-kazan modeli olan ESCO, işletmenin yatırım maliyeti olmadan enerji maliyetlerini azaltılır ve konfor şartlarını iyileştirir. İşletme, enerji verimliliği çözümleri ile sağlanan tasarruflarla yatırım yapmış olur ve enerji fiyat artışlarından etkilenmez.

ESCO Süreçleri

1) Ön Çalışma

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-10.png

Kontek Mühendisleri, işletmelerdeki mühendis ya da teknik personelden ön bilgi alır, saha turu yapar. Enerji verimliliği yapılabilecek uygulama adımları ve prosesler belirlenir. Yapılacak çalışmaları ve tahmini enerji tasarrufu miktarını içeren “Ön Çalışma Raporu” hazırlanır. 

2) Niyet Mektubu

Kontek’ in yatırım değerlendirme denetimi yapmasının istenildiğine dair “Niyet Mektubu” hazırlanır.

3) Analiz ve Projelendirme (Yatırım Değerlendirme Denetimi)

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-12.png

Enerji verimliliği sağlayacak cihazlar takılır, ölçüm yapılır ve “Analiz Raporu” hazırlanır. Yatırımın değerlendirmesi ve finansal fizibilitesi yapılır.

4) Sözleşme

Sözleşmeye konu projenin dizaynı, yapılışı, garantisi, finansmanı ile ilgili koşullar netleştirilerek “Enerji Performans Sözleşmesi” imzalanır.

5) Proje Yönetim ve Uygulama

Proje çalışmaları gerçekleştirilir, proseslerde verimlilik sağlayacak uygulamalar tamamlanır.

6) Ölçme ve Doğrulama

Enerji tasarrufu miktarı ölçülerek raporlanır, sağlanan performansın doğrulaması yapılır.

*Detaylı bilgi için https://kontekenerji.com.tr/esco/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

E-Bülten Kayıt