MÜKAD, RSPinfo’ya Katıldı

MÜKAD ( Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği ), 17 Temmuz 2019 tarihinde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortaklığında finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen “Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı (RYOP) kapsamında yer alan RSPİnfo” bilgilendirme etkinliğine davet edildi. .MÜKAD’ı temsilen etkinliğe, MÜKAD Başkanı Esma Sarıaslan ve MÜKAD Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Özkal katıldı.

MÜKAD Başkanı Esma SARIASLAN konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; “RSPinfo etkinliği kapsamında düzenlenen seminerler ve paralel oturum çalışmalarından edindiğimiz izlenimlerle, derneğimiz adına faydalı çıkarımlarımız olmuştur. Konu ile ilgili olarak Avrupa Birliği Komisyonumuzda paylaşılmak üzere raporlar hazırlıyoruz. IPA projelerinin uygulama aşamasında özellikle teknik  içerikli mal ve hizmet alımlarında uzman personele ulaşma sıkıntısı söz konusudur. MÜKAD olarak bu konuda kendi üyelerimiz arasından uygun nitelikte teknik personelle bedeli mukabilinde destek sağlayabileceğimizi yetkililerle paylaştık. Konu ile ilgili olarak sistemin içerisinde olma çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

E-Bülten Kayıt