Pompalarda Enerji Tasarrufu Nasıl Sağlanır?

ETNA Pazarlama Müdürü Mak. Müh. Halil Kızılhan, “Pompalarda Enerji Tasarrufu Nasıl Sağlanır?” konulu makalesini HVAC 360 okurlarıyla paylaştı.

Bilindiği üzere pompalar, akışkanın basınçlandırıldığı hidrolik bölüm ve hidrolik bölüme entegre bir elektrik motorundan oluşmaktadır. Pompanın tesis edildiği sistem (HVAC, proses uygulamaları vb.) debi ve basınç değişkenliği içeriyorsa elektrik motoru devir hızının da değişken olması işletme giderlerinde, elektrik sarfiyatında, dikkate alınması gereken miktarda tasarruf sağlar. Ortaya çıkan bu tasarrufun temel sebebi, elektrik motorunun sistem ihtiyacına göre dur/kalk şeklinde çalışmaması ve frekans kontrol sürücüsü vasıtasıyla motor hızının(frekansının) değişkenlik göstermesidir.

Aşağıdaki matematiksel ifade ve grafikten de görüleceği üzere; elektrik motor hızındaki(devir) değişim ile motor gücü arasında devirdeki değişimin kübü ile orantılı bir bağlantı vardır. Motor hızındaki çok az değişkenlikler dahi elektrik sarfiyatında tasarrufu getirecektir. Ayrıca değişken devirli(frekans kontrollü) pompa sistemlerinin kullanımı ile mekanik aşınmalar azalır, sistem ömrü uzar.

Pompa debisi, pompa devir sayısı ile lineer (doğrusal) bağlantılıdır.

Pompa basıncı, pompa devir sayısının karesi ile orantılı olarak artar veya azalır.

Pompa gücü, pompa devir sayısının kübü ile orantılı olarak artar veya azalır.

 Pompa devir sayısındaki az bir değişiklik, pompa güç tüketiminde çok yüksek miktarda fark (azalma veya artma) meydana getirir.

Örnek olarak; motor devir sayısı 2900 d/dk (50 Hz)’den 1450 d/dk (25 Hz)’e yarıya indirildiğinde;

• Pompa debisi (Q) yarıya düşer.

• Pompa basıncı (H), 50Hz (2900 d/dk)’deki basıncın, 1/4’ne düşer.

• Pompa motor gücü (P), 50Hz (2900 d/dk)’deki gücün, 1/8’ne düşer.

ETNA HYDROKON ELEKTRİK MOTORU ÜZERİNE MONTE EDİLEBİLİR SÜRÜCÜ

ETNA Hydrokon, motor üstü bağlantı özelliğine sahip hidrofor ve sirkülasyon uygulamalarında kullanılan bir frekans kontrol sürücüsüdür. 7,5 kW kapasiteye kadar 4 pompayı (1 master, 3 yedek olmak üzere) kontrol edebilme özelliğine sahiptir.

Öne Çıkan Özellikleri

 • 2* 16 karakter LCD ekran

• Enerji var / Çalışıyor / Genel Hata ledleri

• IP 55 Koruma sınıfı

• Programlanabilir uyuma ve uyanma süresi

• Bina otomasyonuna MODBUS üzerinden RS485 arayüzü ile veri aktarma özelliği

• Zararlı gerilimlere karşı koruyucu harmonik filtre teknolojisi

• IEC 60204-1: 2006/AC 2010 standardına uygunluk

• 2006/42/AT yönetmeliği ve uygulanan EN ISO 12100:2010 standartlarına uygunluk

Koruma Özellikleri

Düşük voltaj koruması: Şebeke voltajı nominal değerinin %20 altına düştüğünde ekranda düşük voltaj hatası görülecektir.

Yüksek voltaj koruması: Şebeke voltajı nominal değerini %20 aştığında ekranda yüksek voltaj hatası görülecektir.

Aşırı sıcaklık koruması: Cihaz gövde sıcaklığı 80 °C’yi geçtiğinde ekranda sıcaklık hatası görülecektir.

Faz koruması: Üç fazlı sürücüler için fazlardan biri gelmediğinde cihaz ekranında faz hatası görülecektir.

Kısa devre koruması: Motor uçları kısa devre olduğunda ekranda motor kısa devre hatası görülecektir.

• Flatörle susuz çalışmaya karşı koruma

Hazırlayan: ETNA Pazarlama Müdürü Mak. Müh. Halil Kızılhan

E-Bülten Kayıt