Sürdürülebilirlik İçin Daikin Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri Yanınızda

Çevre ve enerji dostu ürünleriyle iklimlendirme sektörüne öncülük eden Daikin, Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) hizmetleriyle de ülkemizin sürdürülebilirliğine katkı sunmaya devam ediyor. Daikin Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri, konut, ofis, ticari hizmet binaları, sanayi tesisleri ve fabrikalarda kullanılan sistemlerin enerji performanslarının analiz ederek yenileme, işletme ve iyileştirme süreçlerine enerji optimizasyonu sağlanmış anahtar teslim çözümler sunuyor. Sağlanan hizmetlere ek olarak Esco İş Modeli ve Enerji Performans Sözleşmeleri konularında da hizmetler veren Daikin Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri, sürdürülebilirlik konusuna öncülük ediyor.

1990’li yılların sonrasında ticari bina ve endüstriyel tesis ihtiyaçlarının hızla artmasıyla, enerji tüketimlerimiz dünyanın doğal kaynaklarına zarar verebilecek seviyelere geldi. Ülkemizin elektrik enerjisi üretiminin sadece yüzde 38’i doğaya zarar vermeyen doğal kaynaklarla sağlanabiliyor. Enerji maliyetlerinin artışı ve kontrolsüz enerji kullanımı; üretim yapan firmaların rekabet gücünü, devamında da şirketlerin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkiliyor.

Yakın gelecekte endüstriyel ürün ihtiyaçlarının, ürün değişimlerinin ve işletme süreçlerinin enerji kullanım performanslarına göre önceliklendirilmesi büyük önem kazanacak. Bu bağlamda gelecek 10 yıl yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji etütleri kapsamında yapılan verimlilik artırıcı projeler tüm yaşam ve üretim yatırımlarına yön verecek. Sürdürülebilir bir dünya için enerji kaynaklarını optimum seviyede enerji tüketen sistem ve cihazlarla işletmek vazgeçilmez bir öge olacak. 

Bu gelecek projeksiyonu çerçevesinde Daikin Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri (EVD), konut, ofis, ticari hizmet binaları, sanayi tesisleri ve fabrikalarda kullanılan sistemlerin enerji performanslarının analiz ederek yenileme, işletme ve iyileştirme süreçlerine enerji optimizasyonu sağlanmış anahtar teslim çözümler üretiyor. İklimlendirme sistemleri (HVAC/R) uygulamaları vazgeçilmez bir unsur olmakla birlikte işletmelerdeki en büyük enerji sarfiyat noktalarındandır. Yapılan araştırmalar binaların yük profiline bağlı olarak enerji tüketiminin ortalama yüzde 40’lık kısmının HVAC/R sistemlerince harcandığını gösteriyor. Bu oran bina yük profiline bağlı olarak yüzde 60’lara kadar yükselebiliyor. Chiller grupları, HVAC/R sistemleri içinde en yüksek enerji harcayan sistem elemanı olarak biliniyor.

DAIKIN EVD HANGİ HİZMETLERİ VERİYOR?

Daikin Türkiye, 18 Nisan 2007 tarihli ve 5627 sayılı enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; enerji verimliliği alanında Etüt, Proje ve Danışmanlık Hizmetleri vermek üzere yetkilendirilmiştir.

Enerji Verimliliği Danışman Şirket Yetkisi alan kurumlar enerji tasarrufu ve yönetimi üzerine danışmanlık hizmeti veriyor. Ayrıca mekanik, elektrik ve bina kabuğu olmak üzere tüm sistemler kapsamında değerlendirme ve raporlama yetkisine sahip oluyor. Daikin, yardımcı tesisler kapsamında işletmedeki kazanlar, fırınlar, kompresörler, pompa, fan ve soğutma sistemleri gibi tüm sistemlerin incelenmesi ve verimlilik artırıcı projelerinin oluşturulması sağlanıyor. Bununla birlikte Daikin’in ürün gamında bulunan Chiller modernizasyonu, vidalı ve santrifüj Chiller için inverter retrofit kit, VRV retrofit kit, uzaktan izleme, merkezi soğutma otomasyon ve optimizasyon gibi hizmetlerle enerji verimliliğine yönelik çalışmalarda en iyi çözümleri sunuyor.

Örneğin bir iklimlendirme sisteminin ömrü boyunca toplam maliyetinin yüzde 15’lik kısmı ilk yatırıma, yüzde 10’luk kısmı bakım-onarıma, yüzde 75’lik kısmı ise enerji tüketimine harcanıyor. Bu nedenle iklimlendirme sistemlerinde öncelikli olarak odaklanılması gereken süreçler enerji verimliliği yüksek sistem tasarımı, enerji maliyetlerinin işletme sürecinde optimize edilmesi ve işletme güvenliğinin sağlanması olarak değerlendiriliyor.

Daikin Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri (EVD), bu çalışmalarına ek olarak Esco İş Modeli ve Enerji Performans Sözleşmeleri konularında da hizmetler vererek sürdürülebilirlik konusunda hayatın yanında yer alıyor.

ETÜD VE UYGULAMA NASIL YAPILIYOR?

Daikin Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri (EVD), bütün bu hizmetleri titizlikle yürüttüğü bir dizi çalışma ile sağlıyor. Ön etüt aşamasından sonra detaylı enerji etüdü gerçekleştiren Daikin, sahadan alınan veriler doğrultusunda gerçekleştirilen analizler ve uzman değerlendirmeleriyle etüt raporunu ve verimlilik artırıcı projeleri oluşturuyor. Ortaya çıkan projeler işletme ile değerlendirilerek yatırım kararları alınıyor. Yatırım kararı alınan projeler uzman kadro denetiminde, Daikin uygulayıcılarıyla hayata geçiriliyor. Kurulan sistemin yaşamı boyunca ‘verimliliğin izlemesi’ yapımetin, dizüstü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldularak sürecin devamlılığı sağlanıyor.

Daikin Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri (EVD), Daikin’in sürdürülebilirlik net sıfır karbon emisyon hedefleri doğrultusunda, dünyanın ve ülkemizin enerji tüketiminin azaltılmasına, karbon emisyonunun düşürülmesine hizmet etmeyi amaçlıyor.

E-Bülten Kayıt