Teknik Uzmanlık, Etkileyici Fark Yaratır…

Türkiye’nin en büyük demir-çelik üretim şirketleri ve dünya pazarının önemli aktörleri kritik proseslerinde KSB’yi tercih ediyor.

Demir-çelik sektöründe, üretim maliyetlerini düşürmek, ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmak için enerji tasarruf tedbirleri büyük önem taşıyor.

Çelik üretim prosesinde, slab’ın (ham demir levha/plaka), tufalden (demir oksit tabakası) temizlenmesi işlemi (descaling) uygulanıyor. Bu işlemde slab üzerine yüksek basınçlı su, descale pompaları yardımı ile püskürtülüyor. Temizlik işlemi esnasında bant üzerinde temizlenecek malzeme olmasa dahi descale pompaları, sabit hızda çalışmaya devam ederken, basılan yüksek basınçlı su, bypass hattı ile havuza geri dönüyor. Bu aşamada, pompalar gereksiz enerji tüketimine neden oluyor. Descale prosesinin doğası gereği pompaların çok sık devreye girip çıkması ise pompa işletim ömrünü kısaltıyor.

KSB, descale prosesinde enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, SES (Sistem Verimliliği Hizmeti) cihazı ile gerçekleştirdiği ölçüm ve sistem analizi ile yerinde süreç analizi yaparak, mevcut sistemin gerçek ihtiyaçlarını tespit ediyor. Söz konusu tespitler ışığında, sürdürülen teknik danışmanlığı takiben, zorlu descale işleminde kullanılan pompaların daha uzun ömürlü işletimi için eski tasarım kartuş sistemi yerine, prosese özel olarak geliştirilmiş yeni dizayn kartuş temini sağlanıyor.

E-Bülten Kayıt