Teksan, Enerji Çıkmazına Karşı Kojen-Trijen Sistemlerini Öneriyor

Küresel çapta yaşanan enerji krizi, her geçen gün etki sahasını genişletiyor. Buna bağlı olarak ekonomik, kaliteli ve sürdürülebilir enerji ihtiyacındaki artış, yeni çözümleri de beraberinde getiriyor. Elektrik, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını aynı anda karşılayan kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri çevreci olduğu kadar ekonomik bir yatırım olarak dikkat çekiyor. Dünyada özellikle de Avrupa’da çok yaygın olan bu sistemler ülkemizde yeterince tanınmıyor. Oysa bu teknolojilerin analizleri, projelendirmesi ve kurulumunun doğru yapılması halinde yüzde 90’a varan enerji tasarrufu elde etmek mümkün. Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerini Türkiye’de üreten ilk yerli şirket olan Teksan, enerji ihtiyacının yüksek olduğu pek çok hastane, fabrika, AVM projesinde bu sistemleri başarıyla hayata geçirdi.

Teksan’ın Türkiye’de ilk yerli üreticisi olduğu kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri kaliteli ve ucuz elektrik üretimine imkân tanıyor. Enerjinin verimli kullanılmasını sağlayan yeni nesil kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri elektrik şebekesinden bağımsız olarak enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi ve fazla enerjinin ısıtma ya da soğutma amaçlı kullanılması esasına dayanıyor. Kojenerasyonda sadece ısıtma sağlanırken, trijenerasyon sisteminde ısıtma ve soğutma ihtiyacı birlikte karşılanıyor. Enerji verimliliğinin yüzde 90’lara ulaştığı kojen-trijen sistemleri, hem cebe hem de çevreye kazandırıyor. Karbon emisyonlarını azaltarak çevreyi koruyor. 

Ebru Ata Tuncer
Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Her geçen gün derinleşen enerji krizi ile birlikte artan enerji maliyetlerinin yarattığı alternatif arayışı, temiz ve sürdürülebilir enerji ihtiyacı gibi faktörlerin kojenerasyon pazarının geleceğinde büyük rol oynaması ve önümüzdeki süreçte bu sistemlere ilgiyi artırması bekleniyor. Kojen-trijen sistemlerinde istenen verimliliğin alınmasında ihtiyaca uygun doğru projelendirme ve uygulama büyük önem taşıyor. Teksan, üstlendiği projelerdeki deneyimi, mühendislik gücü ve uzman ekibiyle bugüne kadar sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda pek çok kojenerasyon ve trijenerasyon projesini başarıyla hayata geçirdi. 

Şebeke elektriğine kıyasla daha düşük maliyetle elektrik üretilen kojen-trijen sistemleri sayesinde elde edilen enerji verimliliğinin ülke ekonomisine ciddi kazanımlar sağladığını belirten Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, şunları söyledi: “Elektrik, ısıtma ve soğutma ihtiyacına ortak bir çözüm getiren kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, enerjinin aynı yerde üretilmesi ve tüketilmesi ile enerji kayıplarını ortadan kaldırıyor. Bu sistem sayesinde emisyon seviyelerini kontrol altında tutmak ve karbon ayak izini azaltmak da mümkün. Özellikle hastane, fabrika, AVM gibi enerji ihtiyacının çok yüksek olduğu alanlarda tercih edilen ve enerji maliyetlerini ciddi oranda düşüren kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri çevreci olduğu kadar ekonomik bir yatırım olarak da dikkat çekiyor. Teksan olarak uzun yıllara dayanan tecrübemiz, proje deneyimimiz, mühendislik gücümüz ve uzman ekibimizle kojenerasyon-trijenerasyon sistemlerimizi birçok devlet hastanesinde başarıyla uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Bu alanda yurtdışında da önemli referanslara sahibiz. Kazakistan ve Nijerya gibi farklı coğrafyalardaki büyük projelerde sistemlerimiz başarılı bir şekilde kullanılıyor. Hastanelerin yanı sıra projeye özel terzi işi çözümlerimiz ve mühendislik gücümüzle tercih edildiğimiz birçok AVM projesinde de kojenerasyon ve trijenerasyon projelerini başarıyla uyguladık. İstanbul Sancaktepe’deki fabrikamızın enerji ve ısıtma ihtiyacını da kendi kurduğumuz kojenerasyon sistemi ile sağlıyoruz. Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerimiz ile sektördeki iddiamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceğiz.”

E-Bülten Kayıt