Yangın Beklemez. Güvenlik Önlemlerimizi Alalım!

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan Yangından Korunma Haftası, aslında önceliğimiz olan güvenliğin ne kadar önemli olduğunu hatırlamamıza, anlatmamıza ve alınabilecek önlemler konusunda adımlar atmamıza dikkat çeken bir hafta.

Yangınla mücadelede amaç, yangına karşı güvenliğin artırılması ve yangın zararlarının azaltılması olarak ifade edilebilir. Bu nedenle yangına müdahale etkinliğinin artırılması kadar yangın oluşmadan önce alınacak önlemler üzerinde de durulması gerekiyor. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile de yapılarda kullanılması gereken ürünler ve koşulların çerçevesi çiziliyor.

Yapılarda kullanılan ve her mekânda farklılık gösteren yapı ürünlerinin yanması sonucu açığa çıkan gazların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri biliniyor. Yapı ürünleri, çoğunlukla tasarım aşamasında belirleniyor. Ürünlerin doğru seçimi için proje tasarımcılarının bilinçli davranması bu nedenle önem arz ediyor. Yapılan araştırmalar yangın ölümlerinin büyük bir çoğunluğunun  dumanla oluşan gaz zehirlenmeleri olduğunu gösteriyor. Avrupa’da her yıl, yangın nedeniyle oluşan gaz ve dumandan dolayı 30.000 kişi hayatını kaybediyor. Zehirli gazlardan ölenlerin, yanarak ölenlerin oranından iki kat fazla olduğu belirlenmiş bulunuyor.

GF Hakan Plastik olarak uzun yıllardır bu konuda çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz ve güvenli yapıların oluşturulmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yangına karşı dayanıklı olarak geliştirdiğimiz ilk ürünümüz Silenta FR ve son  ürünümüz olan Silenta Extreme, EN 13501 standardına göre, B-s1; d0 değerleri ile yönetmelikte/şartnamelerde belirtilen şartlar doğrultusunda geliştirdiğimiz ürünlerdir. Burada;

B, Çok zor tutuşan;

S1, Çok az miktarda duman oluşturan;

d0 ise damlacık oluşturmayan bir yapıya sahip olduğunu gösteren değerlerdir.

Silenta FR ve Silenta Extreme Boru Sistemlerimiz ile yapılar için gerekli bu değerleri garanti ediyoruz. Ayrıca halojen içermeyen bir yapıya sahip olan Silenta Extreme ile bir yangın anında zehirli ve öldürücü gaz salınımının önüne geçilmesini de sağlayabiliyoruz.

Yangın oluşumunun önlenmesi için herkesin bir görevi bulunuyor. Yangın beklemez. Güvenlik önlemlerimizi  alalım!

E-Bülten Kayıt