Yeni Dönemde Şartlara Hızla Adapte Olanlar Öne Geçecek

Özel sektör bazında Türkiye GSYH’nin yaklaşık yüzde 65’ ini oluşturan firmaların üst düzey yöneticilerinin faaliyetlerinde yer aldığı Vizyon 100 platformu Dijital CEO 3. Dönem sonuç raporu yayımlandı. 100 CEO ve Genel Müdürü bir araya getiren 12 sanal toplantının moderatörlüğünü yapan FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, rapora dair yaptığı değerlendirmede dijital ekosistemini kuramayan şirketlerin yeni döneme ayak uyduramayacaklarını belirtti.

Vizyon 100 platformu çatısı altında pandeminin ilk dönemlerinden bu yana gerçekleştirilen ve Türkiye’nin başarılı firmalarından üst düzey birçok yöneticiyi buluşturan Dijital CEO 3. Dönem sonuç raporu yayımlandı. 100 CEO ve Genel Müdürü bir araya getiren 12 sanal toplantının moderatörlüğünü yapan FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, rapora dair açıklamalarda bulundu. “Üretim” konusunun ele alındığı sanal toplantılar sonucunda dijitalleşmenin öneminin bir kez daha kavrandığını belirtren Yiğit, üretimde başarıya dijitalleşme ile ulaşılacağını ifade etti.  

“Dijital ekosistemini kuramamış şirketleri zor günler bekliyor”

Dijital CEO 3. Dönem sanal toplantılarının verimli geçtiğini kaydeden Yiğit, rapora dair şu açıklamaları yaptı: “Ülkemizin çok değerli yöneticilerini Vizyon 100 çatısı altında Dijital CEO 3. Dönem sanal toplantıları ile bir araya getirdik. Hepsini tek tek dinledik, notlarımızı aldık.  Konuşmaların çerçevesi genel olarak ‘üretim’ odaklı oldu. Yayımladığımız raporda önemli birçok başlık var ama ‘VUCA’, ‘Pandemi Sonrası Krizler Dönemi’, ‘İş Birliği Kültürü’, ‘Ortak Kapasite ile Ham Madde Üretimi’, ‘Adaptasyon’, ‘Startuplar ve Kurumlar’, ‘Küresel Yetenek Kıtlığı’, ‘Nitelikli İnsan Kaynağı’, ‘Glocalization (Küreyerelleşme)’, ‘İnsan ve Doğa İlişkisi’, ‘Veriden Fayda Sağlamak’, ‘Mutluluk Ekonomisi’, ‘Döngüsel Ekonomi’, ‘4 Kuşak’, ‘Dijital Olgunluk’, ‘Sürdürebilirlik’ ve ‘Siber Güvenlik’ konuları ön plana çıkan başlıklar oldu. Özetle şunu söyleyebiliriz ki yeni dönem, güçlü olanın ya da zeki olanın değil yeni şartlara hızla adapte olabilenin ayakta kalacağı ve öne geçeceği bir dönem olacak. Tüm dünyada dijital ekosistemini kuramamış ya da iş birliği kültürünü içine sindirememiş şirketleri zor günler bekliyor. Ülkemiz şirketlerinin buna karşı hazırlıklı olmaları lazım.”

E-Bülten Kayıt