Sektörün Nabzını Tutan Daikin ‘Uzman Günleri’ Devam Ediyor!

İklimlendirme sektörünün lider şirketi Daikin, sektörü bilgilendiren, gelişmeleri paylaşan ve yeni teknolojileri tartışan ‘Uzman Günleri’ etkinliğiyle fark yaratmaya devam ediyor. Pandemi süreciyle birlikte online olarak devam eden ve ismi “Dijital Uzman Günleri” olarak güncellenen sektör buluşmaları, “Mekanik Tesisatta Sürdürülebilirlik ve Yeşil Binalar Tasarımı” konusunun ikinci oturumu olan “Sürdürülebilir Binalarda Etkin Enerji ve Yeni Yönetmelikler” başlığı ile 28 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Konuyla ilgili sunumların yapıldığı, soruların yanıtlandığı etkinliğe; proje tasarımcıları, mekanik taahhüt firmaları, Makine Mühendisleri Odası üyeleri, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Daikin bayileri, Daikin çalışanları, paydaşlar, sektör yayım kuruluşları ve konuyla ilgili sektörün tüm aktörleri olmak üzere toplam 127 katılımcı iştirak etti.

Yenilikçi ürünleri ve uygulamalarıyla iklimlendirme sektörüne öncülük eden Daikin, artık geleneksel hale gelen ‘Uzman Günleri’ etkinliğini pandemi sürecinden bu yana dijital olarak gerçekleştirerek sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Konusunun uzmanı referans isimleri yüzlerce katılımcıyla bir araya getiren buluşmalar büyük ilgi görüyor. Sektördeki gelişmeleri, deneyimleri ve bilgileri paylaşmak için en uygun mecralardan biri olarak kabul edilen ve pandemi süreciyle birlikte “Dijital Uzman Günleri” adıyla devam eden etkinlik, her ay online olarak düzenleniyor. “Mekanik Tesisatta Sürdürülebilirlik ve Yeşil Binalar Tasarımı” konusunun ikinci oturumu olan “Sürdürülebilir Binalarda Etkin Enerji ve Yeni Yönetmelikler” başlığı ile 28 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Konuyla ilgili sunumların yapıldığı, soruların yanıtlandığı etkinliğe; proje tasarımcıları, mekanik taahhüt firmaları, Makine Mühendisleri Odası üyeleri, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve Daikin bayileri, Daikin çalışanları, paydaşlar, sektör yayım kuruluşları ve konuyla ilgili sektörün tüm aktörleri olmak üzere toplam 127 katılımcı iştirak etti. İbrahim Çakmanus (Olimpos Danışmanlık Enerji Ltd. Şti. Genel Müdürü), Bahri Türkmen (Bahri Türkmen Ltd. Şti.- Türk Tesisat Mühendisleri Derneğinin XI. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı), Sedef Mahyacı (Daikin Türkiye Merkezi Sistemler Ürün Bölüm Müdürü) Özlem Kayacan (Daikin Türkiye Satış Etkinliği Bölüm Şefi)’nin konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, büyük ilgiyle izlendi.

Etkinlikte, Olimpos Danışmanlık Enerji Ltd. Şti. Genel Müdürü İbrahim Çakmanus, sürdürülebilirliğin önemine işaret ederek sürdürülebilir binalar hakkında bilgiler verdi. LEED sertifikasyonuna dikkat çeken Çakmanus, “Yeşil bina sertifikasyonları bağlamında LEED binanın yalnızca çevreci olması ile ilgilenmez. Enerji&atmosfer, malzeme&kaynak kullanımı, iç mekân çevre ve hava kalitesi gibi birçok konu başlığını bütünsel olarak ele alır. LEED sertifikasyonunda en fazla puan alınabilecek yer ‘Enerji ve Atmosfer’ kredileridir. Sonrasında ‘İç Ortam Kalitesi’ gelmektedir. Bu krediler için tasarım süreci tamamlanmış projeler için ‘Bina enerji modelleme’ çalışmaları yapılır. Burada yapılacak çalışma yalnızca LEED için değil, enerji tüketim değerlerinin inşaat sonrasında kontrol edilebilmesi için de kuruma fayda sağlar. Sonuçta yeşil binalar mal sahipleri için birçok avantaj oluşturmaktadır.

Enerji ve su tüketiminde yapılacak çalışmalar sayesinde aylık gelecek faturalarda tasarruf sağlar. LEED sertifikası prestij sağlar, bu da binaların değerini artırır” dedi.

Daikin Türkiye Merkezi Sistemler Ürün Bölüm Müdürü Sedef Mahyacı ise Daikin’in sürdürülebilirlik raporu hakkında bilgiler verirken, Daikin’in 2050 hedefinin, enerji verimliliği yüksek ürünler ve sera gazı emisyonu düşük, çevreye duyarlı ve insan odaklı ürünler üretmek olduğunun altını çizdi. Daikin’in CDP tarafından “İklim Değişikliği Önlemlerinde Gelişmiş Küresel Şirket” seçilerek bu alandaki felsefesini global anlamda da tescillendiğini vurgulayan Mahyacı, 25 Mayıs 2021’de resmi gazetede yayınlanan 31491 nolu tebliğe istinaden, havalandırma cihazlarında uyulması gereken yeni kuralları da anlattı. Mahyacı, “Pandemi sürecinde havalandırmanın ve taze havanın önemini hep birlikte tecrübe ettik. Dolayısıyla klima santrallerinin de yaşamımızdaki önemi arttı. Klima santralinde de biz bu sene ERP ve LOT6 yönetmeliklerine uygun şekilde üretime başladık ve bununla ilgili hem üretimdeki gereksinimleri hem de ürün seçimi gibi çeşitli bölümlerle ilgili çalışmalarımız tamamlandık. Klima santralindeki gereklilikleri özetlemek gerekirse kullanılacak fanların frekans inverter kontrollü olması, ısı geri kazanımı, ısı geri kazanım cihazında termal by-pass kullanmak, kullanılacak ısı geri kazanımının minimum yüzde 73 verimlilikte olması zorunlu hale geldi ve spesifik fan gücüyle ilgili limitler yer aldı. Ayrıca frekans invertörüyle çalışmaya uygun fan kullanılmak zorunluluk haline geldi. Filtrelerde de birtakım gereklilikler mevcut. Vantilatör tarafında, F7 sınıfı filtre, aspiratör tarafında ise M5 sınıfı filtre gerekli oldu. Tabii klima santrali üreticileri de seçim programlarında uygun şekildeki algoritmaları oluşturmak zorunda. Onların seçim çıktısında cihazların LOT6 yönetmeliğine ve Eco Design direktiflerine uygun olup olmadığını belirtmesi gerekiyor. Projeleri yaparken veya satın alma yaparken EcoDesing yönetmeliklerine uygun bir santral satın alınmalı. Çünkü 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren resmi gazetede yayınlanan yönetmelik bu yönde. Yönetmelik kapsamı dışındaki uygulamalarda da idari para cezası bulunmakta” dedi.

Kendi şirketinin yanı sıra Türk Tesisat Mühendisleri Derneğinin XI. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapan Bahri Türkmen ise bu binalarla amacın küresel ısınmasının etkilerini ve yapıların birim enerji tüketimlerini azaltmak, yenilenebilir enerji üretmek, temiz ve yenilenebilir su elde etmek ve yapılaşmanın doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak olduğunu belirterek şunları söyledi: “Artık tasarım ekipleri birlikte hareket ediyor. Yapı ve sistemler birlikte gelişiyor ve sonuçta yüksek verimli yapılarla daha az enerji kullanımı sağlanıyor.

Bu stratejik tasarımda düşük karbon salınımlı yapıların dizaynı birçok faktörün dikkate alınmasını gerektiriyor ve tüm bu faktörler tasarım seçimlerine ve performansa etki etmektedir. Tabii, en önemli olanları kullanıcı yoğunluğu (havalandırma gereksinimleri, ısıtma/soğutma gereksinimleri), kullanıcı aktivitesi (dizayn sıcaklığı, havalandırma, ısıtma/soğutma seviyeleri), kullanıcı türü ve yapının kullanım süresi olmaktadır. Strateji geliştirilmesinde yapıların enerji simülasyonu önemli bir konu. Enerji simülasyonu tasarım ekibine seçim sürecinde, yapıdaki sistemler ve kullanıcılar arasındaki kompleks etkileşimi hesaba katmasını sağlayarak sistemlerin seçimlerinin tasarımcı tarafından bilinçli yapılanmasına imkân tanır.”

Sunumun sonunda katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı etkinlik, Daikin’in yüksek verimlilik sağlayan ürünleriyle bina iklimlendirilmesi yapılmış, LEED Platin sertifikasına sahip bir ofis binasının tasarım ve mekanik tesisat çözümün incelenmesi ve Daikin’in sürdürülebilirlik politikası bülteni ile 25 Mayıs 2021 tarihinde resmî gazetede yayınlanan, havalandırma cihazlarında uyulması gereken yeni kuralları kapsayan 31491 no’lu tebliğin katılımcılarla paylaşılmasıyla son buldu.

E-Bülten Kayıt